ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2016

Οι εκπτώσεις της εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος στις φετινές φορολογικές δηλώσεις κατά κατηγορία  φορολογουμένων είναι οι εξής :

 1. ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισόδημα το 2016 από μισθούς ή συντάξεις δικαιούνται ετήσια έκπτωση χωρίς δικαιολογητικά μέχρι:

 • 900 € άγαμος χωρίς εξαρτόμενα τέκνα
 • 950 € έγγαμος με ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • 000 € έγγαμος με δυο εξαρτώμενα τέκνα.
 • 100 € έγγαμος με τρία ή περισσότερα τέκνα.

Ως εξαρτόμενα τέκνα θεωρούνται :

 • Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1998 έως 31/12/2016
 • Άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 01/01/1991 και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης εσωτερικού ή εξωτερικού ή είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν την στρατιωτικής θητεία.
 • Άγαμα τέκνα που παρουσιάζουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Τα παραπάνω εξαρτόμενα μέλη θα πρέπει να έχουν την προυπόθεση συνοίκησης με τον φορολογούμενο και το συνολικό ατομικό-ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 3.000 € ή τα  6.000 € εφόσον έχουν αναπηρία από 67% και άνω.

 1. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για ασφαλιστικές εισφορές  που καταβλήθηκαν το 2016 για εξαργύρωση χρόνου ασφάλισης , μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές εργασίες. Η πληρωμή των ασφαλίστρων δηλώνεται στους 351 και 352 του πίνακα 4Α  στην 1η σελίδα του εντύπου Ε1.

Οι εισφορές αποδεικνύονται βάσει σχετικών βεβαιώσεων που έχουν εκδώσει οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί διαθέτουν ΑΦΜ, το οποίο θα πρέπει να δηλώσουμε υποχρεωτικά κατά την αναγραφή της δαπάνης.

 1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Ισχύει για συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για όσους έχουν γεννηθεί έως 31/12/1951 οι οποίοι δηλαδή ξεπέρασαν το 2016 το 65ο έτος της ηλικίας τους υπάρχει μείωση αντικειμενικών δαπανών κατά την εκκαθάριση της δήλωσής τους έως 30%.

Όταν λέμε τεκμήρια διαβίωσης εννοούμε την χρήση κατοικιών, Ι.Χ αυτοκινήτων κ.α όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν4172/2013.

Προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της μείωσης του 30%  και στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και στον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης , οι συνταξιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν τους κωδικούς 013, 014 του πίνακα 2 στην 1η σελίδα του εντύπου Ε1.

 1. ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ –ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης Ε1 τα ποσά που έχει δαπανήσει ο φορολογούμενος για ιατρική ή νοσοκομειακή περίθαλψη μειώνουν κατά 10% το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την κλίμακα, εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.  Το ποσό της μείωσης  έχει πλαφόν τα 3.000€.

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής  περίθαλψης θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες και εφόσον δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικές εταιρείες.

 • Καταβαλλόμενες αμοιβές σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες.
 • Νοσήλια καταβαλλόμενα σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές  καθώς και δαπάνες που καταβλήθηκαν για κάλυψη ιατρικών αναγκών.
 • Δαπάνες για βοήθεια νοσηλευτών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία σε κλινική ή κατ΄οίκον
 • Δαπάνη για αντικατάσταση μελών σώματος και οτιδήποτε αντικαθίσταται στο ανθρώπινο σώμα εφόσον καλύπτει αναγκαίες λειτουργίες.
 • Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε εταιρείες περίθαλψης ηλικιωμένων

Τα αποδεικτικά για τα έξοδα φαρμακευτικής, ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης  είναι :

 • Η απόδειξη λιανικών συναλλαγών από γιατρούς , φυσιοθεραπευτές , λογοθεραπευτές κλπ
 • Για δαπάνες νοσηλειών είναι το  νόμιμο παραστατικό κρατικού ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος .Επίσης απαιτείται βεβαίωση του νοσοκομείου – κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενή.
 • Για τη δαπάνη φαρμάκων απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης μαζί με την ιατρική γνωμάτευση των φαρμάκων.
 • Για τα έξοδα απασχόλησης των νοσηλευτών , απαιτείται βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και βεβαίωση ότι απαιτείται η απασχόληση νοσηλευτή. Βασικό έγγραφο των εξόδων είναι η απόδειξη είσπραξης με υπογραφή παραλαβής χρημάτων αυτού που προσέφερε την υπηρεσία με ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών.

Για λοιπές περιπτώσεις δικαιολόγησης ιατρικής ή νοσηλευτικής δαπάνης για τις οποίες δεν γίνεται αναφορά παραπάνω , μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] , προκειμένου να λάβετε από την εταιρεία μας αιτιολογημένη απάντηση.

 1. ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΕΩΝ

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την φορολογική κλίμακα μειώνεται κατά 10% για χρηματικές δωρεές που διενεργούνται προς:

 • Δημόσιο
 • Φορείς Δημοσίου
 • Ιερούς ναούς και μοναστήρια
 • Ν.Π.Ι.Δ και λοιπούς μη δημόσιους φορείς που λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς.

Το συνολικό ποσό της δωρεάς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

Για την έκπτωση της δαπάνης απαιτείται :

α)  γραμμάτιο είσπραξης το οποίο εκδίδεται από τον δωρεοδόχο

β) αντίγραφο ότι η δωρεά καταβλήθηκε σε ειδικό λογαριασμό του δωρεοδόχου για το σκοπό αυτό.

γ) βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου που να προκύπτει το ύψος του καθαρού  προϊόντος που περιέρχεται στον δωρεοδόχο.

Το συνολικό ποσό της ετήσιας δαπάνης θα πρέπει να αναγραφεί στον πίνακα 7 στον κωδικό 059 ή 060.

 1. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ή ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να εκπέσουν από τον φόρο εισοδήματος δαπάνης που έκαναν για χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος έως του ποσού των 20.000€

Για ποσό άνω των 1.500€ θα πρέπει να καταβάλλεται  με ονομαστική κατάθεση για να αναγνωριστεί η δαπάνη.

Επίσης για την έκπτωση της δαπάνης αυτής απαιτείται εφόσον έχει εκδοθεί απόδειξη είσπραξης από το κόμμα ή τον συνασπισμό αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του ΑΦΜ ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του καταθέτη.

Τα ποσά της δαπάνης αυτής αναγράφονται στους κωδικούς 055 και 056.

 1. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ή ΑΙΡΕΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Η χρηματοδότηση αυτή εκπίπτει μέχρι του ποσού των 5.000 € . Για το ποσό άνω των 500 € απαιτείται κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και απόδειξη είσπραξης με αναγραφή του ονοματεπώνυμου,  ΑΦΜ και δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του δωρεοδόχου.

 1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Για να μην συνυπολογιστούν στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος τα ανύσπρακτα ενοίκια  , θα πρέπει να δηλωθούν σε ξεχωριστό κωδικό στα έντυπα Ε2 και Ε1.

Στο έντυπο Ε2 δηλώνεται στην στήλη 16 της 1ης σελίδας.

Στο έντυπο Ε1 δηλώνεται με τους κωδικούς 125, 126 του πίνακα 4Δ2

Επίσης μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης πρέπει να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Πριν την υποβολή της δήλωσης ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ τις αντίστοιχες αποφάσεις, ενώ σε περίπτωση πτώχευσης του ενοικιαστή προσκόμιση αντιγράφων του πίνακα αναγγελίας χρεών.

 1. ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος άτομα με αναπηρία  ποσοστού άνω του 80% .Απαραίτητα δικαιολογητικά για να κατοχυρώσουν την απαλλαγή είναι :

 • Γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί την αναπηρία. Οι κωδικοί που συμπληρώνονται στο έντυπο Ε1 είναι για τους ολικά τυφλούς ή βαριά ανάπηρους  905-906 του πίνακα 2 ή στους κωδικούς 657-658 του πίνακα 6 εφόσον τα ποσά δεν έχουν προσυμπληρωθει από τις υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων. Για τις  τους λοιπές κατηγορίες αναπήρων συμπληρώνονται  οι κωδικοί 913-914. Του πίνακα 2 του εντύπου Ε1 .
 • Απαλλαγή αναπηρικών επιδομάτων .Αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, εφόσον δεν έχουν προ συμπληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες στους κωδικούς 619-620.
 • Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 200 € για ποσοστά αναπηρίας από 67% έως 79% για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του.Για την πιστοποίηση της αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή του ασφαλιστικού φορέα
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner