ΚΑΔ: Προσθήκη νέων και κατάργηση παλαιών ΚΑΔ με απόφαση της ΑΑΔΕ

Με την Α.1122/2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιείται ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β’ 2149), ως κάτωθι:

Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.11Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς
20.59.59.03Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
27.90.11.01Κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
29.10.24.01Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.30.01Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
30.91.13.01Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.91.20.01Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες(συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.92.20.01Κατασκευή ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών, εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους
30.92.30.01Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αναπηρικά καροτσάκια
46.12.13.21Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.18.19.09Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.49.39.31Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.75.12.73Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.42.13Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.49.84Λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές
47.54.54.43Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
77.40.19.02Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων
86.90.19.13Υπηρεσίες οστικής υγείας
86.90.19.14Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας

Κατάργηση παλαιών Κ.Α.Δ.

Καταργούνται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.07Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς
10.89.19.01Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.17.11.28Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.38.29.29Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.29.24.36Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
82.99.19.08Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)
82.99.19.09Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων

Διαδικασία αντικατάστασης των καταργούμενων Κ.Α.Δ.

Για τις περιπτώσεις φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο δραστηριότητες από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας οι οποίοι καταργούνται, η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί, με κεντρικές διαδικασίες, σε αντικατάστασή τους με τον αντίστοιχο νέο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που προστίθεται με την παρούσα απόφαση ή τον ήδη υπάρχοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ως εξής:

Καταργούμενος Κ.Α.Δ.Αντικαθίσταται με τον νέο Κ.Α.Δ.Αντικαθίσταται με τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α.Δ.
10.89.19.0120.59.59.03
46.17.11.2846.12.13.21
46.38.29.2946.75.12.73
47.29.24.3647.52.42.13
82.99.19.0977.40.19.02
01.62.10.0796.09.11.04
82.99.19.0877.40.19.01

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού των φορολογουμένων στο TAXISnet.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Η διαδικασία του άρθρου 3 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 21/6/2021.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner