Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης το 2022 στα «μπλοκάκια»

Ποιοι εργαζόμενοι ωφελούνται… καθυστερημένα

Κανένα όφελος από την προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν θα έχουν το 2021 οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με μπλοκάκια, φορολογούνται ως μισθωτοί και οι συνολικές αμοιβές που εισπράττουν υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ. Οι εν λόγω εργαζόμενοι θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2022 για να δουν οφέλη από το συγκεκριμένο μέτρο.

Οι αμοιβές που εισπράττουν φέτος οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι με τα μπλοκάκια θεωρούνται «μισθοί» και δεν θα απαλλαγούν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που αυτοί θα υποβάλουν το 2021 για τα εισοδήματα του 2020. Ο λόγος είναι ότι για το φορολογικό έτος 2020 η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης δεν θα ισχύσει για τους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εκμετάλλευση ακινήτων και μερίσματα, καθώς επίσης και για τα κέρδη από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επιπλέον, οι αμοιβές των συγκεκριμένων φορολογουμένων δεν επιβαρύνονται με μηνιαίες κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οπότε δεν θα υπάρξει για τις αμοιβές τους καμία μείωση φορολογικών κρατήσεων κατά τη διάρκεια του 2021, όπως θα γίνει με τους κανονικούς μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα εξαλειφθεί και δεν θα επιβαρύνει τελικά τους συγκεκριμένους εργαζομένους στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν για να δηλώσουν τις αμοιβές που εισέπραξαν εντός του 2021!

Ευνοϊκή κλίμακα

Ένας εργαζόμενος που αμείβεται με μπλοκάκι φορολογείται για τις αμοιβές του με την ευνοϊκή κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή θεωρείται «μισθωτός» και δικαιούται αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.636 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 364 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο και κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το δεύτερο και μετά, εφόσον πληροί σωρευτικά τις παρακάτω 5 προϋποθέσεις:

1) Έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

2) Παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή ασκεί δραστηριότητα η οποία σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Τέτοιες δραστηριότητες είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας.

3) Δηλώνει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία του.

4) Δεν εισπράττει κανονικό μισθό από άλλη εργασία.

5) Παρέχει τις υπηρεσίες του σε τρεις το πολύ εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει το 75% τουλάχιστον των ετήσιων αμοιβών του μόνο από έναν.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία εργαζόμενος που αμείβεται με μπλοκάκι δεν πληροί έστω και μία από τις πέντε παραπάνω προϋποθέσεις, οι ετήσιες αμοιβές του από το μπλοκάκι φορολογούνται κανονικά ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 9% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 10.000 ευρώ και με 22%-44% για το τμήμα των ετησίων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 10.000 ευρώ.

Επίσης εάν κάποιος εργαζόμενος αμείφθηκε φέτος με συνολικά ποσά άνω των 12.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών, χωρίς να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και έλαβε «τίτλους κτήσης» από τον εργοδότη του ή τους εργοδότες του, για τις αμοιβές που εισέπραξε φορολογείται επίσης για τις αμοιβές αυτές ως ελεύθερος επαγγελματίας. Κάθε εργαζόμενος αυτής της περίπτωσης θα δει το όφελος από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εντός του 2021 και συγκεκριμένα κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλει για το έτος 2020.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner