Μορατόριουμ για επιταγές τουρισμού

Μέχρι 14 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Έως τις 14-9-2020 μπορούν οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του τριτογενούς τομέα να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ τις αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση για τη μη καταχώρηση αξιογράφων επί των οποίων έχει επιβεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα.

Η προθεσμία αυτή ισχύει, ειδικότερα, για την υπαγωγή στις διατάξεις που προβλέπουν ότι:

1) Δεν θα καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών αξιόγραφα, τα οποία οφείλονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο ή εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από 1.6.2020 έως 15.7.2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Αξιόγραφα, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από 18/8/2020 και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

2) Αναστέλλονται κατά επιπλέον 60 μέρες (πέραν των 75 που είχαν ήδη ανασταλεί) οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής για τα αξιόγραφα που οφείλονται από επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών τους εντοπίζεται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner