Μπαράζ διασταυρώσεων και ελέγχων από την ΑΑΔΕ

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του 2014 και ακινήτων του 2015

Μπαράζ διασταυρώσεων και ελέγχων σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του 2014 και φορολογίας ακινήτων του 2015 έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο στόχαστρο των Ελεγκτικών Κέντρων και των ΔΟΥ έχουν μπει περιπτώσεις φυσικών προσώπων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2014, καθώς και υποθέσεις νομικών προσώπων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για το έτος 2015, με σκοπό να αποφύγουν την πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του συγκεκριμένου έτους.

Επιπλέον, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες έχουν ολοκληρώσει πλέον την αποστολή των προσωρινών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων οι οποίες παραγράφονται στις 31-12-2020, λόγω λήξεως των προβλεπόμενων 5ετών, 10ετών και 15ετών περιόδων παραγραφής.

Τα «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ

Καθώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έχουν ατονήσει σημαντικά οι φορολογικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων (επιτόπιοι προληπτικοί), η ΑΑΔΕ έριξε το βάρος στις διασταυρώσεις των στοιχείων των φορολογουμένων, που προκύπτουν τόσο από δεδομένα που υπάρχουν στο Taxisnet για εισοδήματα, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όσο και στη διασταύρωση στοιχείων που προέρχονται από διαφόρους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αναλυτικότερα:

1. Περίπου 62.000 φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν το 2015 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2014 λαμβάνουν αυτές τις μέρες από τις αρμόδιες ΔΟΥ ειδοποιητήρια με τα οποία καλούνται να καταβάλουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών, υπέρογκα ποσά φόρων, προσαυξημένα με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ποσά των φόρων έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση. Οι παραλήπτες των ειδοποιητηρίων έχουν την εναλλακτική επιλογή να υποβάλουν οι ίδιοι εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2014 μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, ώστε να γλιτώσουν τα «χαράτσια» του εκτιμώμενου φόρου και να πληρώσουν ποσά φόρων σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι ίδιοι για τα εισοδήματα του έτους 2014. Όμως στις περιπτώσεις αυτές θα πληρώσουν επιπλέον και πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, τα οποία κυμαίνονται από 100-500 ευρώ, και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρων.

Στα ειδοποιητήρια αυτά αναγράφονται οφειλές από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που αφορούν μη δηλωθέντα εισοδήματα του έτους 2014. Οι αρμόδιες ΔΟΥ έχουν προσδιορίσει κατ’ εκτίμηση τα εισοδήματα που θα έπρεπε να είχαν δηλώσει οι εν λόγω φορολογούμενοι για το έτος 2014. Για την εξεύρεση των εισοδημάτων του έτους 2014 των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήματος για το έτος αυτό, οι ΔΟΥ αξιοποίησαν στοιχεία και πληροφορίες προερχόμενα από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των υπόχρεων και την καταγραφή των κινήσεών τους, απ’ όπου μπορεί να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για αγορές και άλλες δαπάνες μεγάλου ύψους, που προδίδουν ανάλογου ύψους επίπεδο διαβίωσης. Έχουν χρησιμοποιήσει επίσης στοιχεία από υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος προηγούμενων ετών, σχετικά με το ύψος των ετήσιων δηλωθέντων εισοδημάτων, τα ακίνητα, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα σκάφη αναψυχής και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία των συγκεκριμένων φορολογουμένων, καθώς επίσης και στοιχεία προερχόμενα από διασταυρώσεις με τα όσα αναγράφονται στις δηλώσεις Ε9 του έτους 2014 των συγκεκριμένων φορολογουμένων, για να εξάγουν ακόμη πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα που κατείχαν αυτοί το συγκεκριμένο έτος. Στόχος τους ήταν να προσδιορίσουν και με τεκμαρτό τρόπο τα φορολογητέα εισοδήματα του 2014 των παραβατών φορολογουμένων.

2. Χιλιάδες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα που εντοπίστηκαν να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2015 και ως εκ τούτου απέφυγαν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για το έτος αυτό, θα λάβουν εντός των προσεχών ημερών ειδοποιητήρια για την πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2015. Στα ειδοποιητήρια, τα οποία ονομάζονται «πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου», ο ΕΝΦΙΑ θα έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής εκτιμώμενου ΕΝΦΙΑ θα σταλούν ομαδικά στους συγκεκριμένους φορολογούμενους τις προσεχείς ημέρες. Η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει και σ’ αυτή την περίπτωση το άρθρο 33 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που θα είναι αποδέκτες των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝΦΙΑ έτους 2015 θα έχουν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές:

α) είτε να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝΦΙΑ, τα αναγραφόμενα σ’ αυτές ποσά,

β) είτε να υποβάλουν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2015, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝΦΙΑ έτους 2015, στα οποία τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιωθούν σε βάρος τους θα είναι προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Ολοκληρώθηκαν αυτές τις μέρες οι έλεγχοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σε υποθέσεις εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων που αφορούν το έτος 2014, καθώς ναι μεν η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα επί των υποθέσεων αυτών λήγει κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2020, όμως η πραγματική ημερομηνία λήξης ήταν για το Δημόσιο η 10η Δεκεμβρίου. Κι αυτό διότι αυτή ήταν η τελευταία μέρα στην οποία οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες είχαν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, δεδομένου ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να δίδεται σε κάθε ελεγχόμενο φορολογούμενο χρονικό περιθώριο 20 ημερών, από τη στιγμή της κοινοποίησης της πράξης αυτής, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στα ευρήματα των ελεγκτών και να τεκμηριώσει τυχόν σφάλματα εξαιτίας των οποίων τα προς καταβολή ποσά μπορεί να έχουν υπολογιστεί σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα. Με τη συμπλήρωση ή την παρέλευση του 20ημέρου, δηλαδή την 30ή-12-2020 ή την 31η-12-2020, η αρμόδια φοροελεγκτική υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει την οριστική πράξη του διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, στην οποία τα τελικά ποσά φόρων και προστίμων που θα έχουν καταλογιστεί μπορεί να είναι μικρότερα από αυτά που αναγράφονταν στην προσωρινή πράξη.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner