Οι αλλαγές στο ΦΠΑ μετά τη δημοσίευση του νόμου 4758/2020

Ποια αγαθά εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%)

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4758/2020  εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και άλλα αγαθά όπως
(i) μουστάρδα παρασκευασμένη,
(ii) παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται
(iii) σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών.

Αναλυτικά με την συγκεκριμένη διάταξη, προβλέπεται η προσθήκη ορισμένων προϊόντων διατροφής και παρασκευασμάτων που προορίζονται να ενσωματωθούν σε προϊόντα διατροφής καθώς και παρασκευάσματα διατροφής της Δασμολογικής Κλάσης 2106 στο Μέρος Α «Αγαθά» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α’ 248), με στόχο τον εξορθολογισμό και εξομάλυνση της αγοράς ως προς την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή Φ.Π.Α.
Η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους αντικατάστασης του Παραρτήματος III με τον ν. 4611/2019 (Α’73), δηλαδή τη μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών, την τόνωση της αγοράς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων εστίασης, αλλά και για λόγους περιορισμού των φαινομένων φοροδιαφυγής.
Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση υπάγεται η μουστάρδα η οποία εντάσσεται στην Δ.Κ. 2103 στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. της παρ. 28 του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.
Η θέσπιση της εν λόγω διάταξης αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της αγοράς ειδών διατροφής με την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που υιοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4611/2019.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, τα προϊόντα διατροφής που διατίθενται από τις επιχειρήσεις εστίασης στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ανεξαρτήτως δασμολογικής κλάσης) υπάγονται σε κάθε περίπτωση στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, με συνέπεια να προκαλείται διαφορετική μεταχείριση ως προς την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. από ομοειδείς επιχειρήσεις. Το εν λόγω γεγονός επέφερε δυσαρμονία στην αγορά, δεδομένου ότι τα έτοιμα γεύματα σε συσκευασία, παρασκευάσματα όπως τζατζίκι, τυροκαυτερή, ρώσικη σαλάτα, καθώς και απομιμήσεις τυριών αποκλειστικά από φυτικά λιπαρά, μείγματα τυριών και φυτικών λιπαρών, κατατάσσονται στη ΔΚ 2106 και ως εκ τούτου υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 24%.
Με την θέση σε ισχύ της διάταξης δεν θα προκαλείται πλέον σύγχυση ως προς την εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή Φ.Π.Α. στην κατηγορία των έτοιμων γευμάτων και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής, της δασμολογικής κλάσης 2106 και επιπλέον η μουστάρδα θα συμπεριλαμβάνεται όπως αντίστοιχα άλλες σάλτσες, μαγιονέζα, κέτσαπ, κλπ. στον μειωμένο συντελεστή.

Νέα διάταξη


«28. Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού, ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών. Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι οργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της ΔΚ 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Μουστάρδα παρασκευασμένη. Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο. Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών. (Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ 2103, ΕΧ 2104, 2105, ΕΧ 2106.)»

Διάταξη που αντικαθίσταται

  1. Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών. Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι οργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της Δ.Κ. 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς, σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παγωτά έστω και αν περιέχουν κακάο (Δ.Κ. 2101, 2102, ΕΧ 2103, ΕΧ 2104, 2105).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με την επιφύλαξη της αναμενόμενης ερμηνευτικής απόφασης από την ΑΑΔΕ προστίθενται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

α) η Μουστάρδα Παρασκευασμένη της δασμολογικής κλάσης Δ.Κ. 2103
 

2103 30 90
–  –  
Μουστάρδα παρασκευασμένη:  
2103 30 90 10
–  –  –  
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα κατώτερης του 5% κατά βάρος 
2103 30 90 90
–  –  –  
Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα ίσης ή ανώτερης του 5% κατά βάρος 
β) Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της Δασμολογική κλάσης Δ.Κ. 2106

Η δασμολογική κλάση 2106 περιλαμβάνει πληθώρα προϊόντων διατροφής. Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο Ε.2098/2019 για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που εντάσσονται στην Δ.Κ 2106 σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.).

Δείτε επίσης εδώ τι περιλαμβάνει η δασμολογική κλάση 2106 με βάση το κοινό δασμολόγιο της Ε.Ε.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner