Οι φόροι που εξαιρούνται από το μέτρο της αναστολής

Τι πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μέχρι τη Δευτέρα

Παρατάσεις στις προθεσμίες πληρωμής για τουλάχιστον 5 μήνες ισχύουν πλέον για ορισμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που πρέπει κανονικά να καταβληθούν εντός του τρέχοντος μηνός από τα φυσικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και τις λοιπές νομικές οντότητες.

Αιτία τα έκτακτα μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εξάπλωση του κορονοϊού. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν αναστολές πληρωμών τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2021 για οφειλές ΦΠΑ και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που χρωστούν αυτόν τον μήνα οι πληττόμενοι από την πανδημία του κορονοϊού.

Για τους μη πληττόμενους οι οφειλές ΦΠΑ και δόσεων ρυθμίσεων που λήγουν μέσα στον Νοέμβριο πρέπει να εξοφληθούν κανονικά μέχρι το τέλος του μηνός αυτού. Από τις αναστολές εξαιρούνται επίσης οι δόσεις Νοεμβρίου των οφειλών του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του φορολογικού έτους 2019, καθώς επίσης και η δόση Νοεμβρίου της οφειλής του φετινού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ανεξαρτήτως εάν πρέπει να πληρωθούν από πληττόμενους ή μη πληττόμενους.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα προβλέπουν οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις:

1) Έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί:

α) Η 5η δόση της συνολικής οφειλής που αναγράφει κάθε χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ) και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ). Σε κάθε οφειλή εκκαθαριστικού ΦΕΦΠ μπορεί να περιλαμβάνονται έως και 4 διαφορετικοί φόροι: ο φόρος εισοδήματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του φορολογικού έτους 2019. Σε οφειλή εκκαθαριστικού ΦΕΝΠ περιλαμβάνονται ο φόρος εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος της χρήσης του 2019.

Σημειώνεται ότι κάθε οφειλή χρεωστικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΕΦΠ και ΦΕΝΠ επιτράπηκε να πληρωθεί φέτος σε 8 μηνιαίες δόσεις, από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

β) Η 3η μηνιαία δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) του 2020.

Σημειώνεται ότι φέτος δόθηκε η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα να εξοφλήσουν τον ΕΝΦΙΑ του 2020 σε 6 μηνιαίες δόσεις, η πρώτη και η δεύτερη εκ των οποίων έληξαν μαζί με την τελευταία εργάσιμη μέρα του Οκτωβρίου 2020 και κάθε μία από τις επόμενες τέσσερις λήγει την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Νοεμβρίου 2020, Δεκεμβρίου 2020, Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.

γ) Η 1η από τις 2 δόσεις του ΦΠΑ του μηνός Οκτωβρίου, ο οποίος προκύπτει από χρεωστική δήλωση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30/11/2020 από κάθε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και δεν έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Νοεμβρίου λόγω της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.

δ) Η 2η δόση της οφειλής του ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, η οποία προέκυψε από χρεωστική δήλωση υποβληθείσα μέχρι τις 30/10/2020 από κάθε επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία και δεν έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Οκτωβρίου ή εντός του Νοεμβρίου.

ε) Η 2η δόση του ΦΠΑ του μηνός Σεπτεμβρίου, ο οποίος προέκυψε από χρεωστική δήλωση υποβληθείσα μέχρι τις 30/10/2020 από κάθε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και δεν έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Οκτωβρίου ή εντός του Νοεμβρίου.

2) Οι οφειλές που έπρεπε κανονικά να πληρωθούν εντός του Νοεμβρίου 2020, αλλά τελικά η προθεσμία εξόφλησής τους μετατέθηκε για πολύ αργότερα με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και προβλέπουν αναστολές πληρωμών λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού είναι:

α) Η οφειλή του ΦΠΑ του μηνός Οκτωβρίου, η οποία προκύπτει από χρεωστική δήλωση που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30/11/2020 από κάθε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.1255/20-11-2020 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυροπούλου, η προθεσμία για την εφάπαξ πληρωμή της οφειλής αυτής παρατείνεται έως το τέλος Απριλίου 2021. Εναλλακτικά, η οφειλή αυτή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποπληρωθεί τμηματικά είτε σε 2 έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Στην περίπτωση αυτή η 1η δόση της ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί τον Μάιο του 2021.

β) Η 2η δόση χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου του 2020, το οποίο προέκυψε από χρεωστική δήλωση υποβληθείσα μέχρι τις 30/10/2020 από κάθε επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία και έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Οκτωβρίου ή εντός του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, η προθεσμία για την πληρωμή και αυτής της οφειλής παρατείνεται έως το τέλος Απριλίου 2021. Εναλλακτικά και αυτή η οφειλή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποπληρωθεί τμηματικά είτε σε 2 έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Στην περίπτωση αυτή η 1η δόση της ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί τον Μάιο του 2021.

γ) Η 2η δόση χρεωστικού υπολοίπου ΦΠΑ του μηνός Σεπτεμβρίου, το οποίο προέκυψε από χρεωστική δήλωση υποβληθείσα μέχρι τις 30/10/2020 από κάθε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Οκτωβρίου ή εντός του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, η προθεσμία για την πληρωμή και αυτής της οφειλής παρατείνεται έως το τέλος Απριλίου 2021. Εναλλακτικά και αυτή η οφειλή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποπληρωθεί τμηματικά είτε σε 2 έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 2,5%. Στην περίπτωση αυτή η 1η δόση της ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί τον Μάιο του 2021.

δ) Η μηνιαία δόση οποιασδήποτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής χρέους προς τη Φορολογική Διοίκηση, την οποία έπρεπε κανονικά να πληρώσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε επιχείρηση που έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της εντός του Νοεμβρίου. H πληρωμή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου των ρυθμίσεων των επιχειρήσεων αυτών μετατίθεται μετά το τέλος όλων των υπολοίπων μηνιαίων δόσεων που ακολουθούν.

ε) Η μηνιαία δόση οποιασδήποτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής πρέπει να εξοφληθεί κανονικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου από κάθε εργαζόμενο σε επιχείρηση η οποία είτε έχει υποχρεωθεί να αναστείλει τη λειτουργία της είτε έχει υποστεί σημαντική μείωση στις εισπράξεις της και υπολειτουργεί. Προϋπόθεση είναι ο εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή της σύμβασης εργασίας του. H πληρωμή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου των ρυθμίσεων των εργαζομένων αυτών μετατίθεται μετά το τέλος όλων των υπολοίπων μηνιαίων δόσεων που ακολουθούν.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner