Προς ακύρωση προστίμων για τις συγκεντρωτικές

Τα σχέδια του οικονομικού επιτελείου για τις καταστάσεις του 2014

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα «σβήνονται» τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014, που αν και τις υπέβαλαν εμπρόθεσμα «τιμωρήθηκαν», επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η κατάθεση της εν λόγω διάταξης, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, είναι επιβεβλημένη όχι μόνο λόγω των έκτακτων αναγκών της αγοράς λόγω Covid-19, της οικονομικής δυσχέρειας εμπόρων και επαγγελματιών και στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων στήριξής τους, αλλά και για τη διόρθωση της εσφαλμένης επιβολής προστίμων σε εμπρόθεσμες ΜΥΦ 2014 εξαιτίας της δυσλειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του Taxis.

Το τελευταίο διάστημα δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες λαμβάνουν από τις εφορίες «ραβασάκια» με τα οποία καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα που φθάνουν έως και τα 800 ευρώ, αφού ύστερα από διασταυρώσεις που διενεργήθηκαν για τις συγκεντρωτικές του 2014, καθώς πλησιάζει ο χρόνος παραγραφής τους, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Θα πρέπει, όμως, να αναφερθεί ότι το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά που οι εν λόγω υπόχρεοι υποχρεώθηκαν να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών σε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Από την έναρξη λειτουργίας του, όμως, το συγκεκριμένο σύστημα παρουσίαζε τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή σε αρκετές περιπτώσεις η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το υπουργείο αναγκάστηκε να δώσει αρκετές παρατάσεις στην αρχική προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή τους με τελευταία την 20ή Ιανουαρίου 2016, με στόχο τη διευκόλυνση των υπόχρεων.

Ακόμη, όμως, και η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν ήταν αρκετή για τη λύση των τεχνικών προβλημάτων του ηλεκτρονικού συστήματος, με αποτέλεσμα να δοθεί τότε και μια πρόσθετη σιωπηρή παράταση έως και τις 25 Ιανουαρίου 2016, για την οποία υπήρχε η δέσμευση από την τότε κυβέρνηση ότι θα κυρωθεί με διάταξη. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν έφτασε ποτέ στη Βουλή είχε ως επακόλουθο χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν τις συγκεντρωτικές από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου 2016 να εμφανίζονται ως εκπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους. Το ίδιο, ωστόσο, συνέβη και σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπέβαλαν μεν τις συγκεντρωτικές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 20ής Ιανουαρίου 2016, όμως λόγω των αρρυθμιών του συστήματος δεν έγιναν ποτέ αποδεκτές και έτσι και αυτοί εμφανίστηκαν κατά τις διασταυρώσεις ότι δεν υπέβαλαν ποτέ τις καταστάσεις πελατών – προμηθευτών.

Το αποτέλεσμα, λοιπόν, των αστοχιών του ηλεκτρονικού συστήματος του Taxis καλούνται να πληρώσουν σήμερα φορολογούμενοι στους οποίους επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα μέχρι και 800 ευρώ, αν και έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε τρίμηνο που δεν έχουν υποβληθεί οι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου το συνολικό ποσό μπορεί να ανέρχεται σε 400 ευρώ για το 2014. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, αρκετοί είναι οι υπόχρεοι που βλέπουν περισσότερο φουσκωμένα τα «ραβασάκια» της εφορίας, αφού τους επιβάλλονται πρόστιμα 400 ευρώ για το αρχείο των εσόδων και 400 ευρώ γι’ αυτό των δαπανών, με αποτέλεσμα ο «λογαριασμός» να φθάνει τα 800 ευρώ.

Το αξιοσημείωτο, δε, είναι ότι όσες ενδικοφανείς προσφυγές έχουν γίνει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, όπως αναφέρεται και σε πρόσφατη επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς το υπουργείο Οικονομικών, γίνονται αποδεκτές, όμως αυτό σημαίνει πρόσθετο κόστος για τους επαγγελματίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής της Ν.Δ., Βασίλης Σπανάκης, κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή για τη νομοθετική ρύθμιση και επίλυση του προβλήματος που προέκυψε το 2016 σε χιλιάδες επιχειρήσεις, την οποία όμως απέρριψε το υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner