Προστασία εργαζομένων και επιχειρήσεων

Με τροπολογία στον πτωχευτικό νόμο που ψηφίζεται σήμερα καθορίζει το υπουργείο Εργασίας τα εκάστοτε μέτρα που λαμβάνονται για εργαζόμενους και επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, ανάλογα με το επιδημιολογικό επίπεδο στις οποίες αυτές κατατάσσονται από τον ΕΟΔΥ. Διαφορετικά μέτρα ισχύουν στις Περιφέρειες που μπαίνουν στο κόκκινο, δηλαδή στο «πολύ υψηλό» επίπεδο, και διαφορετικά για τις περιοχές στα επίπεδα «χαμηλό, μέτριο, υψηλό», δηλαδή τα πράσινα, κίτρινα και πορτοκαλί επίπεδα.

Για τις Περιφέρειες που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό» προβλέπονται τα εξής: Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας.

Για επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύρια δραστηριότητας (ή δευτερεύουσας με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2018), προβλέπεται:

* δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ για 30 ημέρες) σε μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό» και όχι λιγότερο από 14 ημέρες. Η διαδικασία είναι η συνήθης με τις δηλώσεις στο σύστημα «Εργάνη», ενώ καλύπτονται πλήρως και οι εισφορές του μισθωτού στο ύψος του ονομαστικού του μισθού. Μετά το πέρας της αναστολής, οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ισόχρονο διάστημα με αυτόν της αναστολής.

* δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία», για όσους εργαζόμενους δεν τεθούν σε αναστολή και

* υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40% των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από απόσταση. Η υποχρεωτική τηλεργασία προαναγγέλλεται στην «Εργάνη» για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό».

Για τις Περιφερειακές Ενότητες που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό» προβλέπεται δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια βρίσκεται στο αντίστοιχο επιδημιολογικό επίπεδο βάσει ΚΑΔ. Επίσης προβλέπεται δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τε

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner