Πρόσθετη «προίκα» 780 εκατ. στο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Επιπλέον δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέσω ΕΑΤ στις πληττόμενες επιχειρήσεις – Έμφαση στις μικρομεσαίες

Με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ «προικοδοτεί» το Δημόσιο την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ποσό που θα χρησιμοποιηθεί ως εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία. Με την προσθήκη του παραπάνω ποσού, οι συνολικοί πόροι του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 ανέρχονται πλέον στα 2,030 δισ. ευρώ.

Η προαναγγελθείσα ενίσχυση του Ταμείου Εγγυοδοσίας γίνεται με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, με την οποία τροποποιείται η ιδρυτική πράξη του Ταμείου, η οποία του χορηγούσε 1,25 δισ. ευρώ (ΦΕΚ 1768 – Β’ -8.5.2020).

Με τη νέα απόφαση (ΦΕΚ 3800 – Β’ – 9.9.2020) ορίζεται ότι «για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ, πόρων ύψους δύο δισεκατομμυρίων τριάντα εκατομμυρίων (2.030.000.000,00)».

Επισημαίνεται ότι με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την επιπλέον χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση της ΕΑΤ στο 80% του δανείου, καθώς τα αρχικά κεφάλαια που είχαν διατεθεί, βαίνουν προς εξάντληση. Υπενθυμίζουμε ότι από το 1,25 δισ. ευρώ της πρώτης φάσης, το 1 δισ. κάλυψε τις εγγυήσεις δανείων περίπου 3,5 δισ. ευρώ και τα 250 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την επιδότηση της προμήθειας που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι επιπλέον πόροι των 780 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό υπουργείου Ανάπτυξης και Τραπεζών, θα διατεθούν ως εγγυήσεις κυρίως για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το 70% έως 80% των νέων πόρων θα διατεθούν για το «χαρτοφυλάκιο» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς ο πρώτος γύρος του προγράμματος κατέδειξε ότι ζήτηση από την πλευρά αυτών των επιχειρήσεων ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη φάση του προγράμματος διατέθηκαν ως εγγυήσεις 500 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων σε μεγάλες επιχειρήσεις και άλλα 500 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες, καθώς το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο ήταν δομημένο σε δύο χαρτοφυλάκια: στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων και το χαρτοφυλάκιο των μμε.

Από την εξέλιξη των αιτήσεων προέκυψε ότι το ενδιαφέρον ήταν μεγαλύτερο από πλευράς μικρομεσαίων, τόσο λόγω των αναγκών όσο και του πλήθους τους.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, θα υπάρχει και ένας βαθμός ευελιξίας ώστε αν σε κάποια τράπεζα υποβάλλονται περισσότερα αιτήματα μεγάλων επιχειρήσεων να υπάρχει μια ανάλογη αναπροσαρμογή του ορίου του χαρτοφυλακίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο παρέχει εγγύηση έως το 80% του δανείου, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορεί να ζητήσει μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεγαλύτερο από τα παρακάτω:

1. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή

2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή

3. Έπειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων Α και Β για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner