Πρόστιμα ΜΥΦ έτους 2014 – Κατατέθηκε η ρύθμιση για τη διαγραφή τους

Ρυθμίζεται το προβλημα των προστίμων που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή των Μ.Υ.Φ. του 2014

Σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εκτός από τις ρυθμίσεις για την ασθένεια του λογιστή προτείνεται και άρθρο για την παράταση των ΜΥΦ του 2014.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεωρούνται ως εμπρόθεσμες οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, που υπεβλήθησαν από 21 έως και 25 Ιανουαρίου 2016 και αφορούν το ημερολογιακό έτος 2014. Η προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων αυτών έληγε αρχικά στις 20-01-2016, ανακοινώθηκε, όμως, παράταση αυτής μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2016. Επειδή, όμως, η σχετική απόφαση περί παρατάσεως δεν εξεδόθη, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση με βάση τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων, ώστε αφενός να μην επιβληθούν τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, ενώ σε περίπτωση που αυτά έχουν επιβληθεί, να ακυρωθούν ή εφόσον έχουν εισπραχθεί να συμψηφιστούν με τυχόν οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές να επιστραφούν, κατά περίπτωση.

Δεδομένου ότι η προθεσμία για την υποβολή των καταστάσεων αυτών έληγε αρχικά στις 20-01-2016 και ανακοινώθηκε, όμως, παράταση αυτής μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2016, αλλά η σχετική απόφαση περί παρατάσεως δεν εξεδόθη, κρίνεται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση με βάση τις αρχές της χρηστής διοικήσεως και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.

Αναλυτικά το άρθρο 56

Άρθρο 56

Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), προστίθεται παρ. 56 ως εξής:

«56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, για το ημερολογιακό έτος 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 θεωρούνται ως εμπρόθεσμες.

Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται».

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner