Πώς θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές εποχικών επαγγελμάτων

Νέα υπουργική απόφαση με διευκρινίσεις για τη «Συν-Εργασία» και τους λοιπούς μισθωτούς

Αναλυτικές διευκρινίσεις για το εύρος των ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτονται από το κράτος στις επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα, όπως επίσης στις επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών και των ακτοπλοϊκών μεταφορών, δίνει νέα υπουργική απόφαση του υπ. Εργασίας, Γ. Βρούτση. Με τη νέα Y.A. ξεκαθαρίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθούν από το κράτος οι εισφορές εργοδοτικές ή εργατικές για εργαζόμενους που εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» και μισθωτούς που μένουν εκτός μηχανισμού.

Ειδικότερα, ως προς τις εποχικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε λίστα 31 ΚΑΔ και έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το 3ο τρίμηνο του 2019, ισχύουν τα εξής: Επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020 για το σύνολο του προσωπικού των επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εντάσσουν εργαζόμενους στον μηχανισμό ισχύει διπλός μηχανισμός επιδότησης:

* Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που δεν εντάσσεται στον μηχανισμό επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

* Για το μέρος εκείνο του προσωπικού που εντάσσεται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα από 1/6 έως 15/10, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους αυτούς συνεχίζεται και μετά την 30ή/9 έως 15/10 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από τον μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία». Eπιπλέον της ανωτέρω επιδότησης, για τους εργαζομένους εκείνους που εντάσσονται στον μηχανισμό επιδοτείται και το 100% των εισφορών εργαζομένου που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον δεν απασχολούνται, για το διάστημα από 1/7 έως 15/10.

Οι επιδοτήσεις ισχύουν μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο όσο και από τις κατ’ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα τη διατήρηση του ίδιου αριθμού προσωπικού.

Στις μεταφορές

Διαφορετικές πρόνοιες υπάρχουν για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και ειδικά για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία», καθώς επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 31/12, δηλαδή η επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους αυτούς συνεχίζεται και μετά τις 30.09.2020 στο σύνολο της εργοδοτικής εισφοράς και όχι μόνο στο ποσό που προκύπτει από τον μηχανισμό της ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».

Ειδικά για τους εργαζομένους ασφαλισμένους στο πρώην ΝΑΤ, επιδοτείται το 100% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το εν λόγω προσωπικό. Η επιδότηση αυτή δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα είναι σε αναστολή. Επιπλέον, η ανωτέρω επιδότηση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος και τα πλοία τελούν σε παροπλισμό ή αργία.

Εποχικές επιχειρήσεις (KAΔ- Περιγραφή)

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (ΚΑΔ 46.71)

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49.50)

50 Πλωτές μεταφορές

51 Αεροπορικές μεταφορές

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55 Καταλύματα

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

58 Εκδοτικές δραστηριότητες

59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78 Δραστηριότητες απασχόλησης

79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94 Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Αεροπορικές επιχειρήσεις

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner