Ρυθμίσεις για απλήρωτα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Εξόφληση χρεών σε έως 120 δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους

Ευνοϊκή ρύθμιση για την εξόφληση οφειλών σε έως και 120 δόσεις -με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για δάνεια που είχε χορηγήσει στο παρελθόν και «κατέπεσαν», δηλαδή δεν αποπληρώθηκαν- ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Σημειώνεται ότι οι οφειλές αυτές έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων τα οποία χορηγήθηκαν παλαιότερα, με την εγγύηση των προηγούμενων σχημάτων της ΕΑΤ, δηλαδή της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Τα δάνεια χορηγήθηκαν στο παρελθόν. Το 2016, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. προχώρησε στην καταβολή προς τις τράπεζες ποσού της τάξης των 235 εκατ. ευρώ λόγω κατάπτωσης των χορηγηθεισών εγγυήσεων.

Όπως προέβλεπε η απόφαση 2/27764/0025/24-04-2015 των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών:

1. Η ΕΑΤ εκπλήρωσε στο ακέραιο την εγγυοδοτική της υποχρέωση προς το τραπεζικό σύστημα, καταβάλλοντας τα ποσά που της αναλογούσαν ως εγγυήτρια.

2. Η ΕΑΤ -όπως ακριβώς προβλέπεται από τον νόμο- έστειλε στις αρμόδιες εφορίες της χώρας τα ποσά που κατέβαλε προς βεβαίωση, με το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε δανειολήπτη.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στην ελληνική οικονομία, αρκετοί -όχι όλοι- χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αφού εισέπραξαν τις εγγυήσεις από την ΕΑΤ, προχώρησαν σε ρυθμίσεις του υπολοίπου της οφειλής του μη εγγυημένου κεφαλαίου.

Παρέμεινε ωστόσο ανοικτή η εκκρεμότητα του εγγυημένου κεφαλαίου (ποσοστό έως 80% του δανείου) που καταβλήθηκε από την ΕΑΤ (ΕΤΕΑΝ και ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν βεβαιώθηκε στις εφορίες σε βάρος του δανειολήπτη.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τις ειδικές συνθήκες της εποχής αποφάσισε να ρυθμίσει ευνοϊκά αυτές τις οφειλές.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται

Οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E. (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.E. (TΕΜΠΜΕ Α.Ε.) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Το νέο καθεστώς

Οι καταπτώσεις μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις κατόπιν αίτησης του οφειλέτη εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως εξής:

1. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

2. Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 95%.

3. Από 5 έως και 12 δόσεις, με απαλλαγή 85%.

4. Από 13 έως και 24 δόσεις, με απαλλαγή 80%.

5. Από 25 έως και 36 δόσεις, με απαλλαγή 75%.

6. Από 37 έως και 48 δόσεις, με απαλλαγή 45%.

7. Από 49 έως και 60 δόσεις, με απαλλαγή 30%.

8. Από 61 έως και 72 δόσεις, με απαλλαγή 20%.

9. Από 73 έως και 96 δόσεις, με απαλλαγή 15%.

10. Από 97 έως 120 δόσεις, με απαλλαγή 10%.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner