Σε δύο δόσεις το Δώρο των Χριστουγέννων

Σε μισθωτούς με αναστολή τον Δεκέμβριο αλλά και ενταγμένους στη «Συν-Εργασία»

Σε δύο δόσεις θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς σε αναστολή τον Δεκέμβριο. Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση από εργοδότες και κράτος. Οι εργοδότες θα πληρώσουν έως τις 21 Δεκεμβρίου το σύνολο του Δώρου που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα καταβάλει τελικά και το κράτος το ποσό του Δώρου που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής από 1ης Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου, με βάση υπολογισμού την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 και των 800 ευρώ.

Όπως έχει γράψει η «Ν», σε δεύτερο χρόνο και έως τις 31 Ιανουαρίου θα καταβληθεί από το κράτος το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα αναστολής του Δεκεμβρίου.

Με την ίδια φόρμουλα θα πληρωθούν και οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται έως τις 21 Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα το ποσό που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό καταβάλλεται από το υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:  για το έως την 30ή.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η.12.2020  για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η.1.2021.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή και οι οποίες αντιστοιχούν στον χρόνο αναστολής υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εισφορές του Δώρου προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων. Για την αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Οι μονομερείς δηλώσεις

Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι εισφορές του Δώρου υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι εισφορές του Δώρου για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο μεταξύ, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές της αποζημίωσης Νοεμβρίου με βάση τα 800 ευρώ σε περίπου 450.000 εργαζόμενους, κυρίως ανοιχτών αλλά πληττόμενων επιχειρήσεων στο δεύτερο lockdown. Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και περίπου 15.000 εργαζόμενοι κλειστών επιχειρήσεων που δεν πληρώθηκαν στις 27 Νοεμβρίου λόγω λαθών και αστοχιών.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner