Στις 48 ώρες το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης

Για εργαζόμενους σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις το α’ 6μηνο του 2021

Αμετάβλητο, στις 48 ώρες, παραμένει το «πλαφόν» της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το πρώτο 6μηνο του 2021. Λίγο πριν προωθηθεί σε δημόσια διαβούλευση και ακολούθως στη Βουλή το μεγάλο εργασιακό νομοσχέδιο, με το οποίο αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα πλαφόν των νόμιμων υπερωριών σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής οικονομίας, η διαδικασία που ακολουθείται παγίως επισφραγίστηκε και για το πρώτο 6μηνο του 2021.

Ειδικότερα, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, σε συνέχεια της από 30ής Δεκεμβρίου 2020 γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), καθορίζεται στις 48 ώρες το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το α’ εξάμηνο του 2021.

Συνεπώς το εν λόγω όριο παραμένει, προς το παρόν, αμετάβλητο σε σχέση με το α’ και β’ εξάμηνο 2020, στις 48 ώρες ανά 6μηνο (90 ώρες το έτος), προκειμένου για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες. Μεγαλύτερο είναι το όριο σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, καθώς φτάνει στις 120 ώρες το έτος. Σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς, το εν λόγω πλαφόν των 120 ωρών επρόκειτο να αυξηθεί σημαντικά στο πλαίσιο του εργασιακού νομοσχεδίου που «χτίζεται» τους τελευταίους μήνες και είχε παρουσιαστεί προς τα τέλη Οκτωβρίου στο υπουργικό συμβούλιο, με στόχο να ισχύσει ενιαία σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής οικονομίας, δηλαδή και στη βιομηχανία.

Το νέο μοντέλο

Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και το νέο μοντέλο διευθέτησης του χρόνου εργασίας, που έρχεται με πιλότο νόμο του 2011.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εργαζομένους έως 10 ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός 6μήνου εξοφλούν τις επιπλέον 2 ώρες πέραν του 8ώρου, με αντίστοιχη μείωση ωρών σε άλλες εργάσιμες ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες άδειας.

Οι συμψηφισμοί του χρόνου εργασίας μπορούν να λαμβάνουν χώρα για ένα 6μηνο εντός ενός έτους, που αναμένεται να είναι η περίοδος αναφοράς.

Το μοντέλο του 2011 προβλέπει πως κατά τη διευθέτηση, ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για ένα έτος στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης παραμένει στις 40 ώρες (για όσους εργάζονται με 5νθήμερο 8ωρο), ενώ με συνυπολογισμό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νομίμων υπερωριών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Ευελιξία

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας απαιτεί σήμερα επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, ενώ εξετάζονταν να προβλεφθεί ως επιπλέον βήμα η προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, σε περίπτωση που δεν υπήρχε συμφωνία. Για παράδειγμα, όταν εμφανιστεί μέσα στο έτος σε μια επιχείρηση πρόσκαιρη ανάγκη για επιπλέον εργασία, θα μπορεί πιο ευέλικτα ο εργοδότης, στο νέο πλαίσιο, να διευθετεί τον χρόνο εργασίας -για παράδειγμα με σχετικό αίτημα προς το ΑΣΕ- ώστε οι εργαζόμενοι να απασχολούνται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως και 10 ώρες ημερησίως χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Εντός 6μήνου η επιχείρηση θα πρέπει να αναπληρώνει αυτή την επιπλέον εργασία των 2 ωρών ανά ημέρα με αντίστοιχη μείωση ωραρίου σε άλλη περίοδο ή με ρεπό. Ο εργοδότης θα πρέπει να τηρεί τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την υποχρεωτική ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner