Τριών ταχυτήτων οι βεβαιώσεις ΕΝΦΙΑ για 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες

Ποιοι πληρώνουν κανονικά, ποιοι έχουν έκπτωση και για ποιους εκκρεμούν συμψηφισμοί

Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) τριών ταχυτήτων έχει βεβαιώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε περισσότερους από 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν τον φόρο που αναγράφεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς τους στο σύστημα TAXISnet κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις ιδιοκτητών, όμως, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που πρέπει τελικά να πληρωθούν δεν είναι αυτά που αναγράφουν τα αναρτημένα στο TAXISnet εκκαθαριστικά του φόρου, αλλά είναι άλλα, πολύ μικρότερα ποσά που έχουν προκύψει λόγω συμψηφισμών των αρχικών οφειλών του ΕΝΦΙΑ με ποσά επιστροφών φόρου που δικαιούνται να εισπράξουν φέτος από διάφορες αιτίες.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών πρόκειται για ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων στους οποίους η ΑΑΔΕ έχει προβεί σε μείωση του οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ λόγω αφαίρεσης του ποσού της έκπτωσης φόρου που δικαιούνται επειδή υποχρεώθηκαν να εισπράξουν από τους μισθωτές τους τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Ιουνίου 2020 μειωμένα κατά 40%. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μειώσεις που έγιναν στον ΕΝΦΙΑ ισοδυναμούν με το 30% των μη εισπραχθέντων ποσών των ενοικίων.

Επιπλέον, σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που πρέπει τελικά να πληρωθούν είναι μειωμένα λόγω συνυπολογισμού και ορισμένων άλλων εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμενοι είτε επειδή πλήρωσαν εφάπαξ και εντός των κανονικών αρχικών προθεσμιών τον ΦΠΑ προηγούμενων τριμήνων ή μηνών είτε επειδή εξόφλησαν εγκαίρως και εφάπαξ τους φόρους των εκκαθαριστικών των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή, έχουν αφαιρεθεί από τις αρχικές οφειλές του ΕΝΦΙΑ ποσά που ισοδυναμούν:

α) με το 25% των εφάπαξ εξοφληθέντων ποσών ΦΠΑ των περιοδικών δηλώσεων του πρώτου ή και του δεύτερου τριμήνου του 2020 ή των μηνών Μαρτίου-Ιουλίου 2020,

β) με το 2% του φετινού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω έκπτωσης η οποία ενεργοποιήθηκε τώρα επειδή ο φόρος αυτός είχε εξοφληθεί εφάπαξ πριν από το τέλος Ιουλίου όταν ακόμη δεν είχε νομοθετηθεί η έκπτωση αυτή.

Υπάρχει, όμως, και μια τρίτη κατηγορία ιδιοκτητών ακινήτων στους οποίους ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν είναι ίδιος ή μειωμένος σε σύγκριση με αυτόν που αναγράφουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, αλλά το τελικό ποσό του φόρου που οφείλουν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί επειδή ο συμψηφισμός του συνόλου των επιστροφών φόρου που δικαιούνται δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται, ειδικότερα, για φορολογουμένους στους οποίους ο υπολογισμός των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται είναι πολύ δύσκολος, είτε επειδή εμφανίζονται ως συνιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που έχουν εισπράξει από κοινού τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια και η έκπτωση που προκύπτει πρέπει να επιμεριστεί ανά συνιδιοκτήτη ανάλογα με το ποσοστό του στο ακίνητο είτε επειδή έχουν περισσότερα του ενός εκμισθούμενα ακίνητα για τα οποία πρέπει να γίνει ξεχωριστά ο υπολογισμός της κάθε έκπτωσης.

Ο υπολογισμός των εκπτώσεων γι’ αυτούς τους φορολογούμενους απαιτεί πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το ποσό του ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν είτε να μην είναι μειωμένο καθόλου είτε να είναι μειωμένο λόγω υπολογισμού μέρους μόνο των εκπτώσεων που δικαιούνται. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που έχουν βεβαιωθεί στους φορολογούμενους αυτούς δεν είναι αυτά που τελικά πρέπει να πληρώσουν. Εκτιμάται δε ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που λήγουν μαζί και οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις του φόρου, τα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ θα έχουν οριστικοποιηθεί και γι’ αυτούς τους φορολογούμενους και θα είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

Η ενημέρωση μέσω TAXISnet

Για όσους φορολογούμενους έχουν ήδη οριστικοποιηθεί τα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ, δηλαδή για όσους δεν δικαιούνται καμία έκπτωση φόρου και για όσους έχουν συνυπολογιστεί όλες οι εκπτώσεις φόρου που δικαιούνται, ισχύουν τα εξής:

1. Η πιο έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλουν μπορεί να γίνει απευθείας, εφόσον εισέλθουν στον λογαριασμό τους στο σύστημα TAXISnet και στη συνέχεια επιλέξουν «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» και «Οφειλές εκτός ρύθμισης». Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται μετά από αυτές τις επιλογές αναγράφεται το ποσό του ΕΝΦΙΑ που τελικά οφείλει κάθε υπόχρεος φορολογούμενος (είτε όπως έχει αρχικά βεβαιωθεί με το εκκαθαριστικό είτε κατόπιν αφαίρεσης τυχόν εκπτώσεων). Το ποσό εμφανίζεται «τεμαχισμένο» στις έξι μηνιαίες δόσεις στις οποίες πρέπει να εξοφληθεί. Η πρώτη και η δεύτερη δόση έχουν κοινή προθεσμία εξόφλησης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επομένου μηνός, δηλαδή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020. Η κάθε μία από τις επόμενες μηνιαίες δόσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχει προθεσμία εξόφλησης την τελευταία εργάσιμη μέρα καθενός από τους επομένους τέσσερις μήνες.

2. Το «δοσολόγιο» του φετινού ΕΝΦΙΑ μπορούν επίσης να το πληροφορηθούν με το να εισέλθουν στην εφαρμογή του ΤΑΧΙSnet «Ε9-Περιουσιολόγιο» και να επιλέξουν στη συνέχεια «Είσοδος», «έτος 2020» και το πεδίο που αναγράφει «Στοιχεία δόσεων ΕΝΦΙΑ». Ο πίνακας που εμφανίζεται μετά από αυτές τις επιλογές περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε δόσης (ποσό δόσης, ταυτότητα οφειλής και προθεσμία πληρωμής). Στον πίνακα αυτόν, το ποσό των δύο πρώτων δόσεων εμφανίζεται ενιαίο σαν να αποτελεί μία δόση και με προθεσμία πληρωμής την 30ή Οκτωβρίου 2020. Τα ποσά των υπολοίπων τεσσάρων δόσεων εμφανίζονται σε ξεχωριστούς υποπίνακες με όλες τις αναγκαίες επιμέρους πληροφορίες.

Έως 30/10 η πρώτη και η δεύτερη από τις έξι δόσεις

Οι φορολογούμενοι των οποίων οι τελικές οφειλές ΕΝΦΙΑ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός όλων των εκπτώσεων που δικαιούνται ώστε να έχουν την ορθή εικόνα για τα ποσά που πρέπει να καταβάλουν. Ο χρόνος που απομένει είναι αρκετός, καθώς, όπως ήδη αναφέραμε, η προθεσμία εξόφλησης των δύο πρώτων δόσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου και μέχρι τότε η ΑΑΔΕ εκτιμάται ότι θα έχει προλάβει να οριστικοποιήσει τα τελικά ποσά των οφειλών τους και να διαμορφώσει την τελική μορφή των «δοσολογίων» τους. Και για τους φορολογούμενους αυτούς, όμως, υπάρχουν ήδη «δοσολόγια» ΕΝΦΙΑ αναρτημένα στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet στις εφαρμογές της «Προσωποποιημένης πληροφόρησης» και του «Περιουσιολογίου». Τα «δοσολόγια» αυτά, όμως, είναι προσωρινά διαμορφωμένα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ είναι δυνατή σε έξι μηνιαίες δόσεις. Για την πρώτη και τη δεύτερη δόση προβλέπεται χρονικό περιθώριο έως τις 30 Οκτωβρίου 2020, για την τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, για την τέταρτη δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για την πέμπτη μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021 και για την έκτη μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner