Φόροι κατ’ εκτίμηση για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις

Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί μια «ξεχασμένη» διάταξη του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Την ενεργοποίηση μιας ήδη νομοθετημένης από το 2014 διαδικασίας, η οποία προβλέπει τον καταλογισμό φόρων κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες (τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα), χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή δηλώσεων από τους φορολογούμενους, αποφάσισε να επιστρατεύσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην προσπάθειά της να επιτύχει τη φορολογική συμμόρφωση χιλιάδων φυσικών – νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις για διάφορα φορολογικά αντικείμενα.

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ θα μπουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εισοδηματίες, αγρότες, εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων για ένα ή περισσότερα έτη ή για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους της εξαετίας 2014-2020.

Εκτεταμένη χρήση

Συγκεκριμένα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και τα επιτελικά στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής προτίθενται να κάνουν εκτεταμένη χρήση του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, το οποίο δίδει τη δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις για διάφορα φορολογικά αντικείμενα, να προσδιορίζει η ίδια τη φορολογητέα ύλη και τον αναλογούντα φόρο με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, εκδίδοντας και αποστέλλοντας σε κάθε μη συμμορφωθέντα φορολογούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα – ειδοποιητήριο για την καταβολή του εκτιμώμενου φόρου.

Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση του άρθρου 33 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), το οποίο προβλέπει ότι: «Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο γενικός γραμματέας (σ.σ.: ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πλέον) δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, με βάση τη διαδικασία του άρθρου 33 του ΚΦΔ ο φορολογούμενος ο οποίος θα παραλαμβάνει το εκκαθαριστικό ή την ειδοποίηση με το ποσό του εκτιμώμενου φόρου θα έχει χρονικό περιθώριο 30 ημερών είτε να πληρώσει εφάπαξ το ποσό του φόρου αυτού είτε να υποβάλει ο ίδιος εκπρόθεσμη δήλωση, για να συμπεριλάβει τη φορολογητέα ύλη που παρέλειψε να δηλώσει, ώστε να ακυρωθεί το εκκαθαριστικό ή το ειδοποιητήριο του εκτιμώμενου φόρου και να εκδοθεί κανονικά η προβλεπόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (το κανονικό εκκαθαριστικό – ειδοποιητήριο) βάσει της εκπρόθεσμης δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή βεβαίως ο φόρος θα είναι προσαυξημένος με τα αναλογούντα ποσά των προστίμων και των τόκων εκπρόθεσμης υποβολής.

Η διαδικασία της έκδοσης πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου στις οποίες ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ακολουθήθηκε μία φορά μαζικά, πέρυσι τον Νοέμβριο, με την αποστολή ειδοποιητηρίων για την πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014 σε εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 2014 και δεν είχαν λάβει τότε εκκαθαριστικά για την καταβολή του συγκεκριμένου φόρου. Στα ειδοποιητήρια αυτά, τα οποία ονομάζονται «πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου», ο ΕΝΦΙΑ είχε υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Δύο επιλογές

Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που ήταν αποδέκτες των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝΦΙΑ έτους 2014 είχαν τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές επιλογές:

α) να πληρώσουν εφάπαξ, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των «πράξεων εκτιμώμενου προσδιορισμού» ΕΝΦΙΑ, τα αναγραφόμενα σ’ αυτές ποσά,

β) να υποβάλουν εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των πράξεων εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 για το έτος 2014, προκειμένου με βάση τις δηλώσεις αυτές να εκδοθούν κανονικά εκκαθαριστικά πληρωμής (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού) ΕΝΦΙΑ έτους 2014, στα οποία τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα βεβαιώνονταν σε βάρος τους θα ήταν προσαυξημένα με τα προβλεπόμενα ποσά προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της αποστολής ειδοποιητηρίων πληρωμής φόρων προσδιοριζόμενων κατ’ εκτίμηση θα ενεργοποιηθεί εντός των προσεχών εβδομάδων για τις περιπτώσεις των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, καθώς επίσης και για τις επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη της περιόδου 2014-2019 ή για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους των ετών 2014-2020. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί και φέτος για τις εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν δηλώσεις Ε9 για το 2015.

Για αρχή, 37.723 φορολογούμενοι

Βάσει στοιχείων που συνέλεξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι ΔΟΥ), το 2018 εντοπίστηκαν 49.247 φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017. Κατόπιν ειδοποιήσεων με e-mail και τηλέφωνα που έγιναν από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης της ΑΑΔΕ στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019 ανταποκρίθηκαν τελικά οι 11.524 υπόχρεοι (ποσοστό 23,4% του συνόλου), υποβάλλοντας εκπρόθεσμα τις δηλώσεις τους. Για τους υπόλοιπους 37.723 φορολογούμενους που εξακολούθησαν να μην ανταποκρίνονται στις κλήσεις για συμμόρφωση αναμένεται να εφαρμοστεί η διαδικασία του.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner