Χωριστές δηλώσεις εισοδήματος: Σε λειτουργία η εφαρμογή για υποβολή αιτήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση στη σελίδα της ΑΑΔΕ:

Χωριστές δηλώσεις εισοδήματος: Σε λειτουργία η εφαρμογή για υποβολή αιτήματος
Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μέχρι και την 6η Μαΐου 2021. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Υπενθυμίζεται η παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων δόθηκε με το άρθρο 33 του Ν.4797/2021 και την προσθήκη παρ.67 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167):

«67. Εξαιρετικά, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, ως προθεσμία υποβολής της ανέγκλητης δήλωσης της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 67 ορίζεται η 6η Μαΐου 2021.»

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner