4 +1 ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο

Όλες οι διευκολύνσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου Οικονομικών

Πέντε διαφορετικών ειδών ρυθμίσεις οφειλών περιλαμβάνει το νέο ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για τους φορολογούμενους που έχουν επιβαρυνθεί με υπέρογκες οφειλές προς το Δημόσιο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Όσοι άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες φορολογικές και άλλες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, για τις οποίες οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά εντός της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020, αλλά πήραν παράταση μέχρι το τέλος Απριλίου 2021 λόγω αναστολών, αποκτούν το δικαίωμα τμηματικής αποπληρωμής των οφειλών αυτών σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις με πρώτη δόση από τον Μάιο του 2021 και μετά.

Όσοι οφειλέτες δεν πλήρωσαν κατά την ίδια περίοδο μηνιαίες δόσεις ενεργών ρυθμίσεών τους, λόγω των αναστολών που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Απριλίου, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά να πληρώνουν τις δόσεις τους από τον Μάιο του 2021 και μετά χωρίς καμία επιβάρυνση με τόκους.

Όσοι οφειλέτες έχασαν, εντός της περιόδου Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020, παλαιές ρυθμίσεις 120 δόσεων επανεντάσσονται στις ρυθμίσεις αυτές κανονικά από τον τρέχοντα μήνα, με τις δόσεις που δεν πλήρωσαν να μεταφέρονται προς πληρωμή για μετά τη λήξη όλων των υπόλοιπων τρεχουσών δόσεων.

Επιπλέον, όσοι φορολογούμενοι απώλεσαν, μετά την 1η-11-2019, παλαιές πάγιες ρυθμίσεις 12 δόσεων ή άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν στις νέες πάγιες ρυθμίσεις των 12-24 ή των 24-48 μηνιαίων δόσεων, οι οποίες νομοθετήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από φέτος.

Τέλος, για όσους έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και δεν κατάφεραν να τα πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγύησης και τη μετατροπή του εγγυημένου χρέους προς την τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα σε οφειλή προς το Δημόσιο, τίθεται σε ισχύ μια νέα ρύθμιση η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν προκύψει σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Αναλυτικά, βάσει των όσων ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 289 – 293 του ν. 4738/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή:

1. Από τον Μάιο του 2021 θα τεθεί σε ισχύ νέα ειδική ρύθμιση για την εξόφληση μη ρυθμισθεισών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020, κατά την οποία ελήφθησαν περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η νέα αυτή ρύθμιση αφορά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία.

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν, συγκεκριμένα, να ενταχθούν:

α) Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έπαψαν τις δραστηριότητές τους αναγκαστικά, με κρατική εντολή, την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

β) Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την υγειονομική κρίση, λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις κατά καιρούς ανακοινωθείσες λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ.

γ) Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες των παραπάνω δύο περιπτώσεων οι οποίοι βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

δ) Ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να αποδεχθούν το «κούρεμα» των ενοικίων που είχαν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές τους κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο-Ιούνιο, επειδή οι ενοικιαστές αυτοί ήταν είτε επιχειρηματίες-ελεύθεροι επαγγελματίες πληγέντες από την κρίση του κορονοϊού είτε εργαζόμενοι σε πληγέντες επιχειρηματίες-επαγγελματίες είτε φοιτητές-τέκνα εργαζομένων σε πληγέντες επιχειρηματίες-επαγγελματίες.

Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλήσουν όλες τις αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες παρέμεναν απλήρωτες ή δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020 και τελούν σε αναστολή πληρωμών έως τις 30 Απριλίου 2021, είτε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 2,5%. Η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί τον Μάιο του 2021 και η πρώτη μηνιαία δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31-5-2021. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης αυτής θα συνεπάγεται την επιβάρυνση του ποσού αυτής με μηνιαία προσαύξηση που θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Η ρύθμιση θα χάνεται και ο οφειλέτης θα έχει την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

2. Φορολογούμενοι πληγέντες και πληττόμενοι από την πανδημία, οι οποίοι είχαν ήδη τακτοποιήσει τις οφειλές τους μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ή μέσω άλλων παλαιότερων ρυθμίσεων (παλαιά πάγια ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων, ρυθμίσεις 120 δόσεων κ.λπ.) και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020 θα διευκολυνθούν ως εξής: Οι ανασταλείσες μηνιαίες δόσεις της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 θα μεταφερθούν και θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος των υπόλοιπων δόσεων των ρυθμίσεών τους. Δηλαδή δεν θα χάσουν τις ρυθμίσεις τους, αλλά απλώς οι δόσεις της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 που ανεστάλησαν θα μεταφερθούν για πληρωμή μετά το τέλος των άλλων δόσεων των ρυθμίσεών τους.

3. Όλοι οι οφειλέτες της Φορολογικής Διοίκησης που έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και, για οποιονδήποτε λόγο, έχασαν στο διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020 είτε παλαιές ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλών των νόμων 4321/2015 και 4611/2019, οι οποίες προέβλεπαν υπό προϋποθέσεις αποπληρωμή σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, είτε ρύθμιση εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017, θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεών τους από τον τρέχοντα μήνα (Νοέμβριο του 2020) και μετά. Σε κάθε περίπτωση, η απωλεσθείσα ρύθμιση θα αναβιώσει με όλα τα ευεργετήματά της και οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση.

4. Όλοι όσοι είχαν εντάξει τις οφειλές τους σε ρύθμιση η οποία ήταν ενεργή (δεν είχε χαθεί) την 1η-11-2019, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή απώλεσαν τη ρύθμισή τους και δεν τους επιτρέπεται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 μηνιαίων δόσεων θα αποκτήσουν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές που ήταν ενταγμένες σε ρυθμίσεις εν ισχύι την 1η-11-2019, εφόσον μετά την ημερομηνία αυτή απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους, μπορούν να υπάγονται στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης δεν θα έχουν άλλη ευκαιρία επανένταξης των οφειλών τους στην πάγια ρύθμιση.

Σε έως και 120 δόσεις χρέη δανείων ΕΑΤ&ΤΕΜΠΜΕ

Οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες προέκυψαν από δάνεια χορηγηθέντα με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

5. Ειδικότερα, οφειλές που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, τα οποία χορηγήθηκαν με βάση εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995, ή με υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης της εταιρείας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.) ή της εταιρείας Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) και τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7-10-2019, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση. Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που τις επιβαρύνουν, ως ακολούθως:

α) Με απαλλαγή από το σύνολο (από το 100%) των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής καταβληθεί εφάπαξ.

β) Με απαλλαγή από το 95% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 2 – 4 μηνιαίες δόσεις.

γ) Με απαλλαγή από το 85% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 5 – 12 μηνιαίες δόσεις.

δ) Με απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 13 – 24 μηνιαίες δόσεις.

ε) Με απαλλαγή από το 75% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 25 – 36 μηνιαίες δόσεις.

στ) Με απαλλαγή από το 45% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 37 – 48 μηνιαίες δόσεις.

ζ) Με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 49 – 60 μηνιαίες δόσεις.

η) Με απαλλαγή από το 20% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 61 – 72 μηνιαίες δόσεις.

θ) Με απαλλαγή από το 15% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 73 – 96 μηνιαίες δόσεις.

ι) Με απαλλαγή από το 10% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων συμφωνηθεί να καταβληθεί σε 97 – 120 μηνιαίες δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner