Kαι με SMS το αίτημα για τηλεργασία

Τι προβλέπει η ΠΝΠ για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Ακόμη και με ένα ηλεκτρονικό γραπτό μήνυμα -δηλαδή με ένα sms- μπορούν οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να ζητήσουν από τον εργοδότη τους να εργαστούν από το σπίτι. Εφόσον η εργασία δεν μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως και ο εργαζόμενος πρέπει αναγκαστικά να έρχεται σε επαφή με κοινό στον χώρο εργασίας του, τότε η σύμβαση εργασίας αναστέλλεται και ο εργαζόμενος λαμβάνει 534 ευρώ τον μήνα έως 30 Σεπτεμβρίου. Αυτά ορίζει μεταξύ άλλων το νέο πλαίσιο που θεσμοθέτησε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει και τσουχτερό πρόστιμο 5.000 ευρώ για τους εργοδότες που δεν φροντίζουν να προστατεύσουν την υγεία των εργαζομένων τους όταν αυτοί ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.

Την ώρα που κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου στα αστικά κέντρα και το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τα κρούσματα του νέου κορονοϊού να ξεπερνούν καθημερινά τα 200, το υπουργείο Εργασίας βάζει στο τραπέζι δέσμη νέων μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων. Συνεπώς, από 22 Αυγούστου, ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ σε ΦΕΚ ισχύουν νέα έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού Covid-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας.

Τα 4 βήματα προς την προστασία

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο προβλέπει τέσσερα βήματα για την ειδική μεταχείριση και την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν διαδοχικά ή και συνδυαστικά. Αναλυτικά προβλέπεται πως:

1 Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

2 Ρητά ορίζεται στις νέες ρυθμίσεις πως ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου, εφόσον «η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως».

3 Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

4 Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε αυτό, αν είναι δηλαδή απαραίτητο από τη φύση της εργασίας ο εργαζόμενος να έρχεται σε επαφή με κοινό, τότε ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η έννοια των ευπαθών ομάδων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα οριστεί η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του Covid-19, όπως επίσης και κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη. Εννοείται πως ο εργοδότης μπορεί ο ίδιος με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Πρόκειται για την αρχική ρύθμιση της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου, η οποία διατηρείται ως έχει. Υπενθυμίζεται πως με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών και Υγείας έχει παραταθεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του -μονομερώς- ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

5.000 πρόστιμο στους εργοδότες

Το νέο ειδικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες προβλέπει και σημαντικό πρόστιμο για τους ασυναίσθητους εργοδότες, οι οποίοι παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου δεν εφαρμόζουν το νέο θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της. Το νέο διοικητικό πρόστιμό ορίστηκε στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) για κάθε παράβαση.

Η οριστικοποίηση του νέου πλαισίου, το οποίο πάντως ήδη ισχύει από τις 22 Αυγούστου, προϋποθέτει τη δημοσίευση δύο νέων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων:

1Μια κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας και Υγείας, με την οποία θα οριστούν η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του Covid-19 και κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο.

2Μια κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με την οποία θα οριστούν οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του προστίμου των 5.000 ευρώ.

Η νέα σειρά διατάξεων προβλέπει και μια τρίτη ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, με την οποία μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του νέου πλαισίου και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

Πώς θα λειτουργεί το νέο βασικό εργαλείο

Όπως έχει γράψει η «Ν», εντός των επόμενων 24ώρων αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας, το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας. Καθώς η πανδημία ανακάμπτει δριμύτερη, η τηλεργασία αναμένεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο του ερχόμενου χειμώνα για χιλιάδες επιχειρήσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται διατάξεις που κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ενώ προβλέπουν και τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής του εργοδότη στο σύστημα της τηλεργασίας σε περίπτωση κινδύνου δημόσιας υγείας. Αυτό που εξετάζεται είναι στο νέο πλαίσιο η τηλεργασία να μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης αναμένεται να αναλάβει την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία. Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται επίσης το μηνιαίο πρόσθετο κόστος για τον εξοπλισμό, το οποίο αν δεν καταβάλλει ο εργοδότης δεν αποκλείεται να βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με ποινικές κυρώσεις, όπως επίσης και με την ακύρωση της συμφωνίας περί τηλεργασίας.

Στο επικρατέστερο σενάριο, πρέπει να προσδιορίζεται εγγράφως τυχόν συμφωνία με τον εργαζόμενο για τα χρονικά όρια της τηλε-ετοιμότητας και τις προθεσμίες ανταπόκρισης, ενώ αναμένεται να απαγορευτεί ρητά η χρήση κάμερας για τον έλεγχο του εργαζόμενου. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner