Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών άρθρου 9, ν.4997/2022, για επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, λόγω μετατροπής συμβάσεων μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών υπέρ e-Ε.Φ.Κ.Α. – Απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α.

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας
Α. Κοσμέα, Ε. Βλαχογιάννη
Αριθ. τηλ. : 210 52 85 639, 615, 642
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου
Σ. Κρικέλα, Ε. Μπαρμπαλιά
Αριθ. τηλ. : 210 52 85 581, 692, 583
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
E – mail: [email protected]

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών άρθρου 9,
ν.4997/2022, για επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, λόγω μετατροπής
συμβάσεων μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης σε πλήρους
απασχόλησης – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών υπέρ e-
Ε.Φ.Κ.Α. – Απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. e – Ε.Φ.Κ.Α.

 

Διαβάστε Αναλυτικότερα.

 

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη

H Nepa υποστηρίζει το Taxheaven

 

Η Nepa Economic Consulting Ltd. υποστηρίζει ανελλιπώς στοχευμένες και σημαντικές πρωτοβουλίες των σπουδαιότερων μέσων οικονομικής και επιχειρηματικής ενημέρωσης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε για τη φετινή έκδοση του TAXHEAVEN TAX ” Η φορολογική μου δήλωση 2023 ” ,
https://lnkd.in/dpwJ4Fau

Συνεχίζουμε να είμαστε πάντα δίπλα σας !

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner