Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1077561 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση του άρθρου 111, του ν.4537/2018 σχετικά με την τροποποίηση της παραγρ.1, του άρθρου 14, της Δ.247/88 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που έχει κυρωθεί με την παραγρ. 4, του άρθρου 11, του ν. 1839/89

Αθήνα, 21/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1077561 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ.Μανωλαράκης
Τηλέφωνο:210.69.87.501
Fax:210.69.87.506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Κοινοποίηση του άρθρου 111, του ν.4537/2018 σχετικά με την τροποποίηση της παραγρ.1, του άρθρου 14, της Δ.247/88 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών, που έχει κυρωθεί με την παραγρ. 4, του άρθρου 11, του ν. 1839/89.

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο 111, του ν.4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α’/15-05-2018), όπως δημοσιεύτηκε και ισχύει, σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων που τελούν υπό το ειδικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και τα οποία έχουν παραλάβει, ως δικαιούχα πρόσωπα, οι υπάλληλοι ξένων διπλωματικών και προξενικών αποστολών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 111, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 14 της Δ.247/13/1.3.1988 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παρέχεται στο εξής η δυνατότητα παράτασης του χρόνου κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων τα οποία έχουν παραλάβει οι υπάλληλοι ξένων διπλωματικών και προξενικών αποστολών με το ειδικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής.

Η παράταση αυτή η οποία δίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων προσώπων ορίζεται έως ένα (1) έτος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της αποστολής τους στη χώρα μας, ανεξαρτήτως αν πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να παραμένουν προσωρινά στην Ελλάδα ή έχουν εγκαταλείψει αυτήν.

Παράλληλα διευκρινίζεσαι ότι η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε δικαιούχα πρόσωπα η αποστολή των οποίων στη χώρα μας έχει λήξει κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, αλλά δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από τη λήξη της αποστολής τους.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner