Βιομηχανία

Ο τομέας της βιομηχανίας διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο τόσο για την ελληνική όσο και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν τη βιομηχανική μεταλλαγή αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις στην εποχή μας, όπως η κλιματική αλλαγή, δεξιότητες και εργατικό δυναμικό, ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία σε κάθε προϊόν. Επομένως, μέσα σε ένα δυναμικό διεθνώς περιβάλλον, πρέπει πλέον να σταματήσουν να βασίζονται στα δεδομένα και τα πλεονεκτήματα του παρελθόντος. Η ευελιξία της παραγωγής είναι μέγιστης σημασίας σήμερα.

Μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την επίλυση των κυριότερων εγχώριων οικονομικών προβλημάτων. Επιβάλλεται να τίθενται σαφείς ποσοτικοί στόχοι και μηχανισμοί γρήγορης υλοποίησης, γι’ αυτό και οι Σύμβουλοί μας επιβλέπουν επισταμένως τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων-πελατών μας και φροντίζουν να τους δίνουν πάντα δυνατότητες χρηματοδότησης, ανάπτυξης και πράσινης συμπεριφοράς απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, δίνοντας μέγιστη πλέον σημασία και στους ετήσιους απολογισμούς ΕΚΕ.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner