Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές υπηρεσίες και αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Τα τμήματα μισθοδοσίας απαιτείται να διαθέτουν βαθιά γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε ο επιχειρηματίας να είναι σίγουρος ότι τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από ένα πολύπλοκο και πολλές φορές δυσνόητο και διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Στη Nepa Economic Consulting διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα διαχείρισης και έκδοσης μισθοδοσίας, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες διασφαλίζοντας αμεσότητα, εχεμύθεια, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner