Μ.Κ.Ο

Οι ΜΚΟ ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Συχνά έχουν τη μορφή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και τείνουν να δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της καταπολέμησης της φτώχειας, της ανεπαρκούς υγειονομικής περίθαλψης, των περιβαλλοντικών ζητημάτων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι ΜΚΟ μπορούν να λάβουν ποικίλες μορφές, από τοπικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο κοινότητας έως διεθνείς οργανώσεις με δραστηριότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται συνήθως από δωρεές, συνενώνουν ανθρώπους που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον και επιδιώκουν να επιτύχουν κάτι ξεχωριστό ή να συμβάλουν στην επίτευξη μιας αλλαγής.

Το νομοθετικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται οι διάφοροι τύποι μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι πολύ συγκεκριμένο και απολύτως διαχειρίσιμο από τους Συμβούλους μας, οι οποίοι έχουν πολυετή εμπειρία και εξακολουθούν να εξυπηρετούν από καίριες θέσεις τέτοιες οργανώσεις και χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που μπορούν να τις οδηγήσουν σε περαιτέρω χρηματοδότηση.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner