Λογιστικές Υπηρεσίες

Στη Nepa Economic Consulting παρέχουμε outsourcing λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μέσα από μοντέλα και διαδικασίες που εξελίσσουμε διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Οι οικονομικοί μας σύμβουλοι μετατρέπονται σε στρατηγικούς συμβούλους/συνεργάτες της Διοίκησης της επιχείρησης, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάλυση, ορθή δόμηση και αξιοποίηση των οικονομικών της στοιχείων, με στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών αποφάσεων και στόχων.

Η προστιθέμενη αξία που δίνει το outsourced μοντέλο στην επιχείρηση σε σχέση με το παραδοσιακό “inhouse” λογιστήριο, είναι ο συνδυασμός τεχνολογίας και ικανοτήτων των ανθρώπων μας, κάτω από το πλαίσιο που εμείς ονομάζουμε INNOVATIVE IDEAS – GROWTH SOLUTIONS.

Οι outsourcing υπηρεσίες μας οδηγούν σε ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο λειτουργίας με περιορισμό ρίσκου, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και αυτοματοποιήσεων, ποιοτικότερη και άμεση πληροφόρηση για τη Διοίκηση και τελικά σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner