Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Στη Nepa Economic Consulting σχεδιάζουμε το στρατηγικό φορολογικό πλαίσιο των επιχειρήσεων, συνδυάζοντάς το με το ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο.

Σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού, ως επιμέρους τμήματος της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής μιας επιχείρησης, είναι η αποφυγή των φορολογικών κινδύνων και η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, εντός των ορίων των φορολογικών νόμων που ισχύουν κάθε φορά.

Ο όρος tax planning συμπεριλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους φοροτεχνικούς σχεδιασμούς, που πρέπει να υπηρετούν τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας, προβλέποντας τις μελλοντικές της ανάγκες και αξιοποιώντας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο προς όφελος της επιχείρησης.

Ο φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να είναι και διεθνής, ανάλογα με το επιχειρηματικό profile της κάθε επιχείρησης. Τα γραφεία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η ενεργή συμμετοχή μας ως μέλος στην Prime Global, τη μεγαλύτερη ένωση ανεξάρτητων λογιστικών εταιρειών στον κόσμο, μας δίνουν άμεση επαφή & επικοινωνία με αντίστοιχους συναδέλφους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας όλων των πελατών μας.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner