Ναυτιλία

H Ελληνική Ναυτιλία θεωρείται από πολλούς ως ο μεγαλύτερος πυλώνας του εμπορικού ισοζυγίου τα Ελλάδας. Σε όλα τα επίπεδα ο χώρος της ναυτιλίας είναι ένας ιδιαίτερα περίπλοκος χώρος. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των ισχυρότερων και σημαντικότερων ναυτικών κρατών του κόσμου, που μαζί µε την εμπορική της ναυτιλία και τον τουρισμό, αποτελούν τους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, καθώς ο ελληνόκτητος στόλος για πολλά χρόνια κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως, προβάλλοντας διεθνώς το προφίλ της χώρας.

Τα πάνω από 60.000 εμπορικά πλοία της παγκόσμιας ναυτιλίας μεταφέρουν το 99,6% των εμπορευμάτων με ασφάλεια στον προορισμό τους με πιο χαμηλό κόστος. Το εμπορικό πλοίο είναι το πλέον αποτελεσματικό, οικονομικό και περιβαλλοντικά φιλικό μέσο μεταφοράς που εξακολουθεί να διαθέτει η ανθρωπότητα.

Στη ναυτιλιακή οικονομία εντάσσεται ένα πλήθος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων όπως πλοιοκτησία, εφοπλισμός, ναυτική ασφάλιση, ναυτιλιακή πίστη, ναύλωση, τροφοδοσία πλοίου, ναυπήγηση και επισκευές, εμπορική ναυσιπλοΐα, πρακτόρευση πλοίου, μεσιτεία και ναυλομεσιτεία κ.ά.
Ειδικότερα η Ναυπηγική Βιομηχανία, (ναυπηγεία και ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες), όπως συμβαίνει και με τις λοιπές βιομηχανικές επιχειρήσεις εντάσσεται στη Βιομηχανική Οικονομική και τη Βιομηχανική Πολιτική και παράλληλα στη Ναυτιλιακή Πολιτική.

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην κάλυψη του επενδυτικού κενού της ελληνικής οικονομίας δύνανται να έχουν οι φορείς των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μέσω των επενδύσεών τους στην ελληνική οικονομία σε κλάδους σχετικούς με τη ναυτιλία (όπως για παράδειγμα τα ναυπηγεία) ή και εκτός αυτής.

Ναυτιλιακές εταιρείες, Εταιρείες Κρουαζιέρας, Ναυπηγεία, Εκτελωνιστικές εταιρείες, Εφοδιαστές πλοίων, εταιρείες Σωστικών Μέσων και Πυρασφάλειας, Μηχανουργεία, Πράκτορες Ναυτικών Ασφαλίσεων, εμπιστεύονται την εταιρεία μας για τον φορολογικό και λογιστικό σχεδιασμό τους και τους εξειδικευμένους σε ναυτιλιακά ζητήματα συμβούλους μας.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner