Λιμάνια-Μαρίνες

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων και σημαντικότερων ναυτικών κρατών του κόσμου, έχοντας κομβικότατη γεωγραφική θέση και με το 90% περίπου του συνολικού ποσοστού της περιμέτρου της να είναι ακτογραμμές. Οι ακτογραμμές αυτές αποτελούν, μεταξύ άλλων, βασικούς στυλοβάτες της εθνικής μας  οικονομίας, μέσω της γνωστής-άγνωστης Οικονομίας Περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 22 οργανωμένες μαρίνες που διαθέτουν 8.500 περίπου θέσεις ελλιμενισμού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ασφαλή ελλιμενισμό, πολλές εκ των οποίων βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης».

Η προστιθέμενη αξία των μαρίνων στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία της χώρας μας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και για τις υπηρεσίες κάθε μαρίνας, αλλά και στα πληρώματα των ελλιμενισμένων σκαφών αναψυχής,
  • κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, μεγάλο μέρος της οποίας έρχεται από τα ξένα σκάφη αναψυχής,
  • σημαντική αύξηση στη συγκέντρωση δημοσίων εσόδων, μέσω των υψηλών μισθωμάτων που καταβάλουν στο Δημόσιο οι μαρίνες, καθώς και από όλους τους φόρους που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσα και έξω από τις μαρίνες και διάφορα άλλα τέλη που επιβαρύνουν τα σκάφη αναψυχής
  • αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου με την κατασκευή σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων με περιβαλλοντικούς όρους,
  • συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες με την υπεύθυνη και ποιοτική διαχείριση της μαρίνας, και τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες σε αυτές.

Το επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των μαρίνων στην Ελλάδα μεγαλώνει διαρκώς.

Παρ ’όλα αυτά, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία και λειτουργία των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων και μαρίνων είναι πολύ ιδιαίτερο, εξειδικευμένο και μεταβαλλόμενο.

Εμπορικοί και Επιβατικοί λιμένες, Μαρίνες ελλιμενισμού πολυτελών σκαφών και Γιοτ, εταιρείες N.E.Π.A. (Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής) και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, αποτελούν μέρος των συνεργασιών μας, καθώς η πολυετής εμπειρία των Συμβούλων μας στο συγκεκριμένο κλάδο εγγυάται τη σύννομη λειτουργία τους και την άμεση ανταπόκριση σε όλες τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξής τους.

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner