Σχετικά με εμάς

Η Nepa Economic Consulting δραστηριοποιείται στην παροχή φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο των επιχειρήσεων.

Η υψηλή κατάρτιση των συνεργατών της και η πολυετής εμπειρία τους, καθιστούν την εταιρεία ικανή να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη της διαθέτουν επαγγελματικό υπόβαθρο, που συνδυάζει  τη γνώση με την εμπειρία, με σκοπό να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του Λογιστηρίου και  των Οικονομικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες της προσαρμόζονται στις επιχειρηματικές και πληροφοριακές ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά και πάντα βάσει των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο των συνεχόμενων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στους πελάτες της, εστιάζοντας στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Με παρουσία δύο δεκαετιών στο χώρο των Οικονομικών – Φορολογικών Συμβούλων, η εταιρεία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της σε όλα τα επίπεδα (γνώσης, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας), το οποίο αποδεικνύεται από τα ισχυρά ποσοστά διατηρησιμότητάς τους, καθώς και τη δυναμική ανάπτυξή της.

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 37001:2016. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποτελούν στρατηγική επιλογή και δέσμευση απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόμενους.

Είναι επίσημο μέλος της Prime Global, μίας από τις μεγαλύτερες Ενώσεις Ανεξάρτητων Λογιστικών Εταιριών στον κόσμο και του IFA, Institute of Financial Accountants του Λονδίνου, του αρχαιότερου κλαδικού συνδέσμου λογιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συμμετέχει ενεργά ως μέλος των:
ΕΑΣΕ, ΣΒΘΣΕ, CSR Hellas, Delphi Economic Forum, ΒΝΙ Greece.

Διαθέτει υπερσύγχρονα γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λονδίνο. 

ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner