Αριθ. πρωτ.: – Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αγοραστές – ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΦΠΑ

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φ. Αθανασάκη
Τηλέφωνο: 210- 3627717
Fax: 210-3645413
e-mail : [email protected]

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αγοραστές – ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε.

Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ της προμήθειας που εισπράττει η εταιρεία πελάτης σας για τη επιστροφή ΦΠΑ (tax free shopping) για αγορές αγαθών στην Ε.Ε. σε αγοραστές-ταξιδιώτες οι οποίοι διαμένουν σε χώρα εκτός Ε.Ε. σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Από το έγγραφό σας, καθώς και προφορική ενημέρωση προκύπτει ότι η εταιρεία με την επωνυμία δραστηριοποιείται στην διαμεσολάβηση, έναντι αμοιβής, μεταξύ αγοραστή-ταξιδιώτη εγκατεστημένου εκτός Ε.Ε. και επιτηδευματία- πωλητή για την διευκόλυνση της επιστροφής ΦΠΑ στα εν λόγω πρόσωπα, που τη δικαιούνται λόγω της απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή -ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ και τα αγαθά αυτά μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές.

Για τις υπηρεσίες αυτές διαμεσολάβησης, οι οποίες συνίστανται στην επιστροφή ποσού του ΦΠΑ στον αγοραστή- ταξιδιώτη με μια από τις δυνατότητες που του δίνει η εν λόγω εταιρεία δηλαδή:

• Μετρητά σε ένα από τα γραφεία της Global Blue που υπάρχουν στην Ελλάδα
• Με κατάθεση των χρημάτων στην πιστωτική κάρτα του πελάτη
• Με αποστολή τραπεζικής επιταγής στην διεύθυνση κατοικίας του
• Με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης στην Ελλάδα,

εισπράττει μια αμοιβή εκδίδοντας το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο στο οποίο αναγράφει το ποσό του ΦΠΑ επιστροφής στον αγοραστή-ταξιδιώτη μειωμένο κατά την προμήθεια της.

Ειδικότερα στην περίπτωση της καταβολής, στον ταξιδιώτη, του ποσού ΦΠΑ σε μετρητά η εταιρεία πέραν της συμφωνημένης αμοιβής που εισπράττει για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που πραγματοποιεί λαμβάνει και μια επιπλέον προμήθεια από τον ταξιδιώτη η οποία συνίσταται σε ποσό τρία (3) ευρώ για την εν λόγω υπηρεσία.

2. Οι υπηρεσίες που, κατά τα ανωτέρω, παρέχει η εταιρεία προς τον ταξιδιώτη-αγοραστή εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.14. περ. γ’ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες ο τόπος παροχής των υπηρεσιών τραπεζικών χρηματοοικονομικών και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που παρέχονται από υποκείμενο στο φόρο που έχει εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας.

Συνεπώς οι υπηρεσίες αυτές δεν υπάγονται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα και στα σχετικά φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την εν λόγω εταιρεία προς τον αγοραστή – ταξιδιώτη για την είσπραξη της αμοιβής της συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας 3 ευρώ που αναλογεί στις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να μην υπολογιστεί ελληνικός ΦΠΑ.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αικ. Σταυροπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner