ΔΕΕΦ A 1117629 ΕΞ 2019 Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στις ναυτιλιακές εταιρείες

Θέμα: Αίτημα των ναυτιλιακών εταιρειών για μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Κυριάκο Βελόπουλο και Αναστασία Αικατερίνη Αλεξοπούλου και αφορά αίτημα για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν εξ αφορμής της επικείμενης αύξησης των καυσίμων που θα χρησιμοποιούνται στο εξής από τις ναυτιλιακές εταιρείες, ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σάς γνωρίζουμε τα εξής:

Το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, περιέχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία έχουν εφαρμογή οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. 13% και επί ειδικής προβλέψεως 6% στη φορολογητέα αξία. Το εν λόγω Παράρτημα στη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει υποστεί μια σειρά από τροποποιήσεις, με τελευταία αυτή που ισχύει από 20.5.2019 βάσει του άρθρου 121 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α), με σκοπό την ανάγκη για σταθεροποίηση των δημοσιονομικών συνθηκών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς επίσης και το Κεφάλαιο Β’ «Υπηρεσίες» του ανωτέρω αναφερόμενου Παραρτήματος, η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους δεν περιλαμβάνονται πλέον στο υφιστάμενο Παράρτημα III και κατά συνέπεια υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος ουδέτερος για την επιχείρηση, η οποία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής, οπότε στην ουσία βαρύνει τον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποτελεί κόστος για την επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας επανεξέτασης του ύψους των συντελεστών ΦΠΑ λαμβάνονται υπόψη αφενός η συμβατότητα των μεταβολών αυτών με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για την εφαρμογή του ΦΠΑ από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική, αφετέρου οι επιπτώσεις των μεταβολών αυτών υπό τις σημερινές συνθήκες καταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση προσπάθεια περιορισμού τυχόν δυσμενών συνεπειών με βασικό γνώμονα τη φορολογική δικαιοσύνη.

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner