ΠΟΛ. 1101/2016 Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1101
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ”” Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑ :
«Κοινοποίηση της αρ.ιτρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων»

ΣΧΕΤ. : Η αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 «Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. – Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΑΞΗ-ΘΥΞ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1934 Τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 29.06.2016.
Με την εν λόγω Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο., έτσι ώστε η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή που διενεργείται με τη Συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ, με την οποία καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ να καταλαμβάνει τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με την υποχρέωση σήμανσης επί αυτού της ημερομηνίας παραλαβής του.
Η εν λόγω ημερομηνία παραλαβής αποδεικνύεται από τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων του εγκεκριμένου αποθηκευτή στα οποία καταχωρείται το φορολογικό στοιχείο, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/24.11.2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner