Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα περνούν από φορολογικό μηχανισμό ή απαλλάσσονται της υποχρέωσης ; Ποια είναι η προϋπόθεση της απαλλαγής ;

Γενικά οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον παρέχονται στην έδρα τους ή σε υποκατάστημά τους, πρέπει να εκδίδονται μέσω φορολογικού μηχανισμού.

Βέβαια, στην ΠΟΛ 1002/2014, κατονομάζονται κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών όπως γιατροί, οδοντίατροι, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης, οι ράπτες κ.λ.π., οι οποίοι απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, εφόσον στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφονται πρόσθετα στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη ή ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη (στην περίπτωση των χώρων στάθμευσης).

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner