Άδεια γονέων για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης

Τα σχολεία αρχίζουν και πολλοί εργαζόμενοι ζητούν μέρος της άδειας που δικαιούνται για την παρακαλούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, με το άρθρο 4 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009, προβλέπεται ότι για κάθε παιδί μέχρι 16 ετών οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Η άδεια χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά.

Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1483/1984:

Οι εργαζόμενοι, που αναφέρονται στο άρθρο 7 (δηλ. οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση), που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοση.

Πρέπει να χορηγείται πάντοτε τμηματικά και ποτέ για περισσότερο από 1 εργάσιμη ημέρα κάθε φορά. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι έξω από το σπίτι, είναι άδεια με αποδοχές και χορηγείται άσχετα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση.

Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι γονείς με παιδιά στο νηπιαγωγείο. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων ετών

Η συγκεκριμένη άδεια δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους.

Μέρος της άδειας αυτής μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού, δηλαδή κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς την ημέρα αυτή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner