Άνοιξε η εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορ. έτους 2016 στο TAXISnet λόγω αναδρομικών αποδοχών ή συντάξεων

Διαθέσιμη είναι πλέον στο Taxis η εφαρμογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2016 λόγω αναδρομικών αποδοχών ή συντάξεων. Να σημειώσουμε ότι χθες (σ.σ. 25.9.2018) είχε ανοίξει για πολύ λίγο το σύστημα, αλλά έκλεισε και πάλι προφανώς λόγω κάποιων τεχνικών δυσχερειών.

Δείτε και τη σχετική εικόνα που παρατίθεται κατωτέρω:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η υποβολή των εν λόγω τροποποιητικών για αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον υπάρχει η σχετική ηλεκτρονική πληροφόρηση. Σε διαφορετική περίπτωση οι δηλώσεις υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ.  Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, αυτές παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην Δ.Ο.Υ εκτός των δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές ή συντάξεις, οι οποίες για το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σ.σ. ΠΟΛ.1068/2018).

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner