Έρευνα του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Προώθηση της εταιρικής συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς, της εκτίμησης κινδύνου και της προστασίας πληροφοριοδοτών σε ελληνικές εταιρείες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Προθεσμία υποβολής — Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε στα αγγλικά ή/και στα ελληνικά με την κα. Claire Leger [email protected] και την κα. Χριστίνα Τρεμόντι [email protected]

Η Ελληνική Κυβέρνηση δίνει  προτεραιότητα στη μάχη κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προβλέπει ένα λεπτομερές σχέδιο για την ενίσχυση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση διαφθοράς και δωροδοκίας.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός που αποτελείται από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ έχει αναλάβει να υποστηρίξει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Το ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ (Anti Corruption Division OECD). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να επισκεφτείτε:

http://www.oecd.org/fr/grece/greece-oecd-anti-corruption.htm

Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι:

(1) Να προσδιορίσει τις προσπάθειες των επιχειρηματικών, εμπορικών και βιομηχανικών οργανώσεων σχετικά:
Α) με την ευαισθητοποίηση του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ανάγκη πρόληψης και ανίχνευσης διαφθοράς·
Β) την ενθάρρυνση και την παροχή βοήθεια στις ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν:
Μέτρα για την εκτίμηση του κινδύνου διαφθοράς
Προγράμματα εταιρικής συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Εσωτερικούς μηχανισμούς αναφοράς και την προστασία των πληροφοριοδοτών

(2) Να εντοπίσει:
Τους κινδύνους διαφθοράς που οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους
Τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να προστατευθούν από τους κινδύνους διαφθοράς

(3) Nα προσδιορίσει την αντίληψη των επιχειρηματικών, εμπορικών και βιομηχανικών οργανώσεων σε σχέση με την προσπάθεια:
Των ελληνικών εταιρειών για την πρόληψη και την ανίχνευση διαφθοράς
Της ελληνικής Κυβέρνησης και της κοινωνία των πολιτών να ευαισθητοποιήσουν τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την ανάγκη πρόληψης και ανίχνευσης διαφθοράς και να ενθαρρύνουν/βοηθήσουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν αντίστοιχα μέτρα.

Οι απαντήσεις στο παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμες. Μόνο οι αναλυτές του Τμήματος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ έχουν πρόσβαση στις απαντήσεις.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί περίπου 15 λεπτά.

Παρακαλούμε επίσης να σημειώσετε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους του Όρους Αναφοράς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΟΟΣΑ.

Ενδιαφερόμαστε για την προσωπική σας γνώμη. Οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο καλούνται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες επισυνάπτοντας τυχόν αντίγραφα σχετικών εγγράφων ή τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους του υλικού αυτού. Οι απαντήσεις σας θα συγκεντρωθούν και θα παρουσιαστούν  σαν καθαρά στατιστικά στοιχεία και τυχόν παρατηρήσεις ή αντίγραφα εγγράφων θα αντιμετωπιστούν εμπιστευτικά. Η επιλογή των συμμετεχόντων και των οργανώσεων τους σε αυτό το ερωτηματολόγιο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως οι τελευταίοι έχουν συνδεθεί με περιστατικά διαφθοράς, δωροδοκίας ή έχουν προβεί σε οποιαδήποτε μορφή ανεπίσημων πληρωμών ή δώρα.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner