Ακίνητα που διαθέτουν Ελληνες στο εξωτερικό αναζητεί η εφορία

Tον εντοπισμό ακινήτων Ελλήνων φορολογούμενων στο εξωτερικό έχει δρομολογήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σε συνεργασία με τις 84 συνεργαζόμενες χώρες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Ηδη, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ έχουν ξεκινήσει την άντληση πληροφοριών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους θα έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον έλεγχο για τα ακίνητα που διαθέτουν οι Ελληνες φορολογούμενοι στην Ευρώπη.

Με το σχέδιό της η φορολογική διοίκηση επιχειρεί:

• Να βρει ακίνητα που διαθέτουν Ελληνες στο εξωτερικό και τα οποία μισθώνουν. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην περίπτωση που σε μια χώρα ο συντελεστής φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα είναι κάτω του 15% που ισχύει στην Ελλάδα, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει τη διαφορά στις ελληνικές φορολογικές αρχές. Για παράδειγμα, εάν κάποιος είχε εισοδήματα της τάξης των 10.000 ευρώ και πλήρωνε στη χώρα που βρίσκεται το ακίνητο φόρο 10%, δηλαδή 1.000 ευρώ, θα έπρεπε να καταβάλλει στην Ελλάδα επιπλέον 5% φόρου ή διαφορετικά 500 ευρώ.

• Να διαπιστώσει εάν τα ακίνητα αυτά αγοράστηκαν με χρήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση και ανάλογα με τη χρονολογία απόκτησης του ακινήτου, καθώς υπάρχει και το θέμα της παραγραφής, οι ελεγκτικές υπηρεσίες, εφόσον διαπιστώσουν ότι υπάρχουν αποκλίσεις και επί της ουσίας δεν δικαιολογείται η αγορά του ακινήτου, θα καλούν τους φορολογουμένους για εξηγήσεις και θα λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Τα στοιχεία, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, θα φτάνουν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα διενεργεί διασταυρώσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα προκειμένου να διαπιστώσει τυχόν αποκλίσεις. Εκτός από τα στοιχεία ακινήτων, οι 84 χώρες θα ανταλλάσσουν και στοιχεία που αφορούν:

• Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία).

• Καταθετικούς λογαριασμούς.

• Ασφαλιστήρια συμβόλαια.

• Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων.

• Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Ολες οι πληροφορίες συνοδεύονται από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος γέννησης), τον αριθμό του δηλωτέου λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το υπόλοιπο του λογαριασμού και το σύνολο των ακινήτων που ενδεχομένως διαθέτουν.

Ταυτόχρονα οι φορολογικές αρχές εστιάζουν το ελεγκτικό του ενδιαφέρον στον έλεγχο των δανείων και των μετοχών που κατέχουν οι φορολογούμενοι. Στόχος τους και σε αυτή την περίπτωση είναι ο εντοπισμός μη δηλωθέντων εισοδημάτων. Οι ενέργειες αυτές γίνονται μέσω της περαιτέρω επέκτασης των εφαρμογών του υφιστάμενου Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, με:

• Πρόσβαση τμημάτων δικαστικού των τελωνείων στο σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.

• Επέκταση του μητρώου τραπεζικών λογαριασμών στις δανειακές συναλλαγές και στα χρηματιστηριακά προϊόντα.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στις κατασταλτικές δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής περιλαμβάνονται επίσης:

• Ο καθορισμός κλαδικών δεικτών και θέσπιση νέων, εξειδικευμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου. Ηδη είναι σε εξέλιξη οι έρευνες στα ξενοδοχεία και το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε γιατρούς και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

• Η διενέργεια στοχευμένων προληπτικών και λοιπών ελέγχων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων για την αποκάλυψη εστιών φοροδιαφυγής.

www.kathimerini.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner