Αντιμετώπιση Αναστολών Μαρτίου για τις Πληττόμενες Επιχειρήσεις

Σε συνέχεια των επίσημων ανακοινώσεων, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή στην αντιμετώπιση των αναστολών Μαρτίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Σήμερα με την αριθμ. οικ. 9500/322/2-3-2021 ΚΥΑ ορίζονται οι όροι για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για το μήνα Μάρτιο, με προαναγγελία στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

  1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί από δημόσια αρχή βάσει ΚΑΔ, ισχύει ό,τι και τους προηγούμενους μήνες. Δηλαδή, μπορούν να θέσουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για ολόκληρο το μήνα ή μέρους του σε αναστολή. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν προσληφθεί μέχρι 31/01/2021.

  1.   Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που πλήττονται.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα, οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ θα πρέπει :

  • να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από 01/04/2019 έως 31/12/2020
  • να μην έχουν ανοίξει υποκαταστήματα από την 01/04/2019 έως 31/12/2020 και
  • να μην έχουν αύξηση του κύκλου εργασιών το διάστημα 1/4/2020 έως 31/12/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 (κωδ. 312).

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς ισχύει με εταιρείες, οι οποίες έχουν έναρξη μετά την 01/01/2018 και αναμένουμε άμεσα εντός της ημέρας νέες διευκρινιστικές από το Υπουργείο Εργασίας.


*Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ και τα παραρτήματα με τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται.Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ευχόμαστε να παραμένετε με τις οικογένειές σας ασφαλείς & υγιείς !
Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.


** Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη N|E|P|A ECONOMIC CONSULTING :
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 7-9, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ:  210 2585584, [email protected]

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner