Απόσυρση-Αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας καταγράφουμε τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν στην απόσυρση ή αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών.


Διαβάστε εδώ το σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα.

 
 
Με πρόστιμο απειλούνται οι οντότητες, που από 1η Νοεμβρίου 2020 θα συνεχίσουν να εκδίδουν παραστατικά με παλιές φορολογικές ταμιακές μηχανές ή με φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν αναβαθμιστεί.
 
Η διαδικασία απόσυρσης πραγματοποιείται κυρίως για δύο λόγους

  • Με την τεχνολογία που υπάρχει μπορεί να αλλοιωθεί το Ζ
  • Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΑΑΔΕ, δηλαδή δεν μπορούν να στείλουν δεδομένα για το My Data.

Πρόσφατα σε όλες οι επιχειρήσεις, που είχαν φορολογικό μηχανισμό και ακόμα δεν έχει αναβαθμιστεί, στάλθηκε  email από την ΑΑΔΕ για την αναβάθμιση τους.

Με την απόφαση Α.1011/2020 αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ 1234/2002  και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ. Στην απόφαση παρατίθεται πίνακας των προς απόσυρση τύπων/μοντέλων Φ.Η.Μ., με τον αντίστοιχο αριθμό έγκρισης (άδεια καταλληλότητας).
Με την απόφαση Α.1100/2020 τροποποιείται η Α.1011/2020, ως εξής:
«1. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.10.2020».
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται, ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.10.2020, την παύση αυτών».

Η παράγραφος Ε αντικαθίσταται, ως εξής: «Από την 1.11.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού, παράβαση των σχετικών διατάξεων τουΝ.4174/2013 κώδικα φορολογικής διαδικασίας». 


Με βάση τα ανωτέρω:

Μέχρι 31/10/2020 αποσύρονται οι ΦΗΜ (τα μοντέλα/τύποι που αναφέρονται στον πίνακα της Α.1011/2020), που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.


Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

localhost/nepa
[email protected]
210-2585584

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner