Από τις 21 Φεβρουαρίου μόνο ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί

Παρελθόν αποτελούν από τις 21 Φεβρουαρίου οι φυσικοί πλειστηριασμοί. Από την ημερομηνία αυτή το σύνολο των πλειστηριασμών θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκριμένα μέσα από την πλατφόρμα του Συλλόγου των Συμβολαιογράφων, που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τον περασμένο Οκτώβριο.

Αυτό προβλέπει ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με τη ρύθμιση ανοίγει ο δρόμος και για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από το Δημόσιο. Ωστόσο, θα πρέπει να προηγηθούν οι κατάλληλες προσαρμογές του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις το προσεχές διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς από τράπεζες ή ιδιώτες, το νομοσχέδιο προβλέπει την καθολική μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση συμπτύσσονται οι προθεσμίες που ίσχυαν μέχρι σήμερα, από τους 3 μήνες στις 20 ημέρες. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι ο «επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή», τηρώντας μια σειρά ενεργειών, «το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού».

Για την αποφυγή επίσης οποιασδήποτε εμπλοκής κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών στις τοπικές περιφέρειες, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους επισπεύδοντες τον πλειστηριασμό, δηλαδή στις τράπεζες ή τους ιδιώτες, να επιλέξουν συμβολαιογράφο που ανήκει όχι μόνο στον συμβολαιογραφικό σύλλογο του τόπου εκτέλεσης, αλλά και συμβολαιογράφο που ανήκει σε σύλλογο της Αθήνας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται και εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες να αποτραπούν τοπικιστικά φαινόμενα που οδηγούν σε αναστολή των πλειστηριασμών.

Με άλλη σχετική διάταξη διευκολύνονται επίσης οι τράπεζες να αγοράζουν οι ίδιες τα ακίνητα που βγάζουν στον πλειστηριασμό, επιτρέποντας σε περίπτωση «που δεν παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν υποβληθούν προσφορές, την κατακύρωση σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση στην τιμή προσφοράς εφόσον το ζητήσει. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα μπορεί να αγοράσει το ακίνητο υποβάλλοντας μια απλή αίτηση, αντί της κατάθεσης επιταγής που προβλέπεται μέχρι σήμερα». Αν στον νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο ύστερα από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα μέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει να πωληθεί ελεύθερα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτο, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα γίνονται Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. ή από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.

Ειδική διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την κατάργηση της ποσόστωσης που ίσχυε μέχρι σήμερα για την ικανοποίηση από τον πλειστηριασμό ή την πτώχευση των απαιτήσεων που έχουν οι τράπεζες, το Δημόσιο ή οι ανέγγυοι πιστωτές και την επαναφορά του προνομίου των εργαζομένων. Για τα χρέη που θα δημιουργηθούν από εδώ και στο εξής και όχι για τα παλιά, πρώτα θα ικανοποιούνται πλέον οι εργαζόμενοι, αλλά για οφειλόμενα έξι μηνών (αντί των δύο ετών που ίσχυε στο παρελθόν έως το 2015). Ακολουθούν οι πιστωτές με υποθήκη ή ενέχυρο, δηλαδή οι τράπεζες και μάλιστα χωρίς ποσοστό. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα οι τράπεζες ικανοποιούνται σε ποσοστό 65%, το Δημόσιο σε ποσοστό 25% και οι ανέγγυοι σε ποσοστό 10%. Με την κατάργηση της ποσόστωσης, οι τράπεζες ικανοποιούνται για το σύνολο των απαιτήσεών τους εάν το προϊόν του εκπλειστηριάσματος το επιτρέπει και τελευταία ικανοποιούνται όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή το Δημόσιο, τα Ταμεία, οι εργαζόμενοι (για τις πέραν των έξι μηνών οφειλές) και οι ανέγγυοι πιστωτές.

Πηγή : Καθημερινή

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner