Αργία Αγίου Πνεύματος

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι αναφορικά με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος (για φέτος Δευτέρα 21/06/2021) δεν είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα, εκτός των περιπτώσεων που έχει καθιερωθεί ως αργία με έθιμο ή προβλέπεται από Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητική Απόφαση.
Αυτό σημαίνει, ότι οι επιχειρήσεις που δεν διέπονται από Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., την ημέρα αυτή λειτουργούν κανονικά και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους, διαφορετικά δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Κάποιες Συλλογικές Συμβάσεις ή Διαιτητικές Αποφάσεις, είχαν καθιερώσει τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος ως αργία στον ιδιωτικό τομέα.
Οι περισσότερες απ’ αυτές δεν είναι πλέον σε ισχύ, οι θεσμικοί τους όροι όμως, συνεχίζουν να ισχύουν για τους παλιούς εργαζόμενους που ανήκαν σ΄ αυτές και δεν έχουν τροποποιηθεί οι όροι των ατομικών τους συμβάσεων.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να μην εργασθούν την ημέρα αυτή, λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο τους, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο το μισθό τους, χωρίς περικοπή.

Προσαύξηση κατά 75% οφείλεται στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετικός όρος για καταβολή του στη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή καθορίζει την ημέρα αυτή ως υποχρεωτική αργία, οπότε η ημέρα αυτή εξομοιώνεται ως προς τις συνέπειες και τα αποτελέσματα, με την αργία της Κυριακής.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner