Αυξήθηκε κατά 2 χρόνια ο εργασιακός βίος στην Ε.Ε.

Οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή ένωση εργάζονται σχεδόν 2 χρόνια περισσότερο από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Η αύξηση της διάρκειας της επαγγελματικής ζωής παρουσιάζεται κυρίως στις γυναίκες

Η αναμενόμενη διάρκεια της εργασιακής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 35,4 χρόνια κατά μέσο όρο για το 2015, (κατά 1,9 έτη περισσότερα σε σύγκριση με το 2005).

Πιο αναλυτικά, στα 10 τελευταία έτη, η διάρκεια της εργασιακής ζωής έχει αυξηθεί ταχύτερα σε ότι αφορά τις γυναίκες ( 32,8 χρόνια το 2015 έναντι 30,2 χρόνια το 2005, ή 2,6 χρόνια) από ό, τι για τους άνδρες (37,9 χρόνια το 2015 έναντι 36,7 χρόνια το 2005, ή 1,2 χρόνια).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η διάρκεια του εργασιακού βίου αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη κατά μέσο όρο στη Σουηδία (41,2 έτη) και τη μικρότερη στην Ιταλία (30,7 χρόνια).

Οι πληροφορίες αυτές έχουν εκδοθεί από την Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης αυτός «η διάρκεια της επαγγελματικής ζωής» μέτρα, τον αριθμό των ετών που ένα άτομο ηλικίας 15 ετών αναμένεται να είναι ενεργό (είτε ως εργαζόμενος είτε ως άνεργος) στην αγορά εργασίας καθ ‘όλη τη ζωή του / της.

Μεταξύ 2005 και 2015, η αναμενόμενη διάρκεια της εργασιακής ζωής έχει αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αν και σε διαφορετικό βαθμό.
Την μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η Μάλτα (5,1 χρόνια), ακολουθεί η Ουγγαρία (4,2 χρόνια), το Λουξεμβούργο (3,1 χρόνια), η Εσθονία (3,0 χρόνια) και η Λιθουανία (2,9 χρόνια), ενώ στα ίδια επίπεδα παρέμειναν, η Δανία (0,2 χρόνια), η Πορτογαλία (0,3 χρόνια) και η Ιρλανδία (0,4 χρόνια).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τη δεκαετία 2005-2015, η διάρκεια του εργάσιμου βίου αυξήθηκε κατά 0,7 έτη (από 31,6 χρόνια το 2005 σε 32,3 χρόνια το 2015). Για τους άνδρες, τα εργάσιμα χρόνια μειώθηκαν κατά 1,4 έτη (από 37 χρόνια το 2005 σε 35,6 χρόνια το 2015) και για τις γυναίκες αυξήθηκαν κατά 3,1 έτη (από 25,8 χρόνια το 2005 σε 28,9 χρόνια το 2015).
Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner