Γ. Κατρούγκαλος : Θέμα διαπραγμάτευσης ο κατώτατος μισθός και η μερική απασχόληση.

Έγγραφη απάντηση στην βουλή έδωσε ο υπ. Εργασίας μετά από ερώτηση βουλευτή σχετικά με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον εργασιακό χώρο για πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες με μερική απασχόληση (με επιπτώσεις και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους), των οποίων οι μισθοί είναι χαμηλότεροι ακόμα και από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ο υπ. Εργασίας ανέφερε σχετικά :

Βάσει των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 228/τ.A 2012) ορίζεται ότι μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο Ν.4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.

β. Για τους υπαλλήλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ.

Επίσης, στην ίδια υποπαράγραφο ΙΑ.11 του Ν.4093/2012 ορίζεται ότι, ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του ν.3846/2010, «οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης». Κατά συνέπεια, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων υπολογίζονται κατ’ αναλογία στο χρόνο απασχόλησης και στα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους Ια και 1β του παρόντος.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είναι γνωστή η γενικευμένη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που επέφερε η εφαρμογή των δύο προηγούμενων μνημονίων. Στον αντίποδα ακριβώς των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που προώθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στόχος μας είναι η διασφάλιση αξιοπρεπούς μισθού που θα επιτελεί την βιοποριστική του λειτουργία και αυτό θα επιδιώξουμε στις διαδικασίες που τρέχουν.

Πηγή:taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner