Δήλωση Rapid από Εργοδότες

Σας ενημερώνουμε ακολούθως ότι σε συνέχεια της απόφασης (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400), η οποία δημοσιεύτηκε στις 13/09/2021 και περιελάμβανε τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, για τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, και θα πρέπει να διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος με την μέθοδο PCR ή Rapid test,
δημοσιεύτηκε στις 16/10/2021 στο ΦΕΚ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 νέα ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες θα πρέπει να δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση στο Εργάνη περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον covid.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι εργοδότες έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατάσταση εμβολιασμού και νόσησης του εργατικού δυναμικού τους.

Θα πρέπει κάθε εβδομάδα ο εργοδότης να προβαίνει σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία εμφανίζονται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα της εβδομάδας αναφοράς.

 Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο:

α) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,
β) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν και
γ) τους λόγους δικαιολογημένης

  • μη διενέργειας ενός (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικών ελέγχων, εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την εβδομάδα αναφοράς ή
  • εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιολογείται η μη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μπορεί να είναι η εφαρμογή τηλεργασίας, η άδεια, η περίπτωση ασθένειας.

Η πρώτη δήλωση, θα πρέπει να έχει υποβληθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, ενώ οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.

Προσοχή σε περίπτωση μη τήρησης του μέτρου τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι:

  • 10.000,00€ στον εργοδότη σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης,
  • 2.000,00€ στον εργοδότη εάν δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση με την κατάσταση των εργαζομένων,
  • 300,00€ στον εργοδότη εάν δεν ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους εργαζομένους του για την υποχρέωση διενέργειας rapid test,
  • 1.500,00€ στον εργοδότη σε περίπτωση που απασχολήσει εργαζόμενο με θετικό rapid test.
  • Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε rapid test επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους για τη διενέργεια του ελέγχου διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και 150 ευρώ για μερική απασχόληση. Για την εκπαίδευση υπάρχει διαφορετικό πλαίσιο κυρώσεων που περιγράφεται στην Δ1α/Γ.Π.Οικ.55254/9.9.2021 ΚΥΑ

Μπορείτε εδώ να διαβάσετε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner