Δεύτερη ευκαιρία για πτωχευμένες επιχειρήσεις και εξυγίανση fast track

Η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες που πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας, το φρένο σε δόλιες πτωχεύσεις με συνοπτικές διαδικασίες αλλά και η επιτάχυνση των διαδικασιών με παράλληλη ενίσχυση της εξυγιαντικής λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων είναι οι βασικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας.

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε όσους επιχειρηματίες πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

Μάλιστα ορίζει ότι εφόσον ο επιχειρηματίας επιδεικνύει καλή πίστη τόσο κατά την κήρυξη της πτώχευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, είναι συνεργάσιμος και η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του, αφού υποβάλει σχετική αίτηση και μετά την παρέλευση δύο ετών μπορεί να πετύχει απόφαση που θα τον απαλλάσσει ακόμη και πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα αίτηση πτώχευσης μπορεί να υποβάλει οφειλέτης υπό την προϋπόθεση να προσκομίσει όλες τις οικονομικής καταστάσεις και βεβαιώσεις για χρέη προς το Δημόσιο ώστε το δικαστήριο να μπορεί να εξετάσει ενδελεχώς και ουσιαστικά την υπόθεση.

Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές τα ποσοστά των οποίων θα πρέπει συνολικά και είναι από 60% και άνω να υποβάλλουν προς επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης όταν ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών. Η συναίνεση του οφειλέτη είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση συμφωνίας εξυγίανσης. Στόχος είναι μη συνεργάσιμοι οφειλέτες να μην παρακωλύουν τις διαδικασίες και τα σχέδια εξυγίανσης να μπορούν να προχωρούν και χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη.

Αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυστηρά και μόνο στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες έχουν προχωρήσει σε παύση πληρωμών και δεν λαμβάνουν έστω και την ύστατη στιγμή τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η πτώχευση της εταιρείας.

Επιπλέον ο μη συνεργάσιμος οφειλέτης που δεν προσκομίζει τα αναγκαία στοιχεία για να την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησής του στο δικαστήριο και για να δικαιολογήσει τη στάση πληρωμών στην οποία έχει προχωρήσει τιμωρείται με ποινικές κυρώσεις.

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας δημιουργεί ένα νέο τοπίο για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και στις διαδικασίες εξυγίανσής τους αφού προβλέπει fast track διαδικασίες που στόχο έχουν την εξέλιξη της πτωχευτικής διαδικασίας για επιχειρήσεις που κρίνονται μη βιώσιμες και παράλληλα την ολοκλήρωση σε εύλογο χρόνο των διαδικασιών για όσες είναι βιώσιμες και μπορούν να ενταχθούν σε μηχανισμό διάσωσης.

Επιπλέον εισάγει στη διαδικασία τους λεγόμενους εισηγητές πτωχεύσεων δίνοντάς τους ανακριτικές αρμοδιότητες με στόχο τον ουσιαστικό έλεγχο ώστε να αποφεύγονται οι δόλιες χρεοκοπίες.
Πηγή : Newsroom ΔΟΛ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner