Διευκρινήσεις για Π.Ν.Π.

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω περαιτέρω για συγκεκριμένα σημεία που μας αφορούν ιδιαιτέρως της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.” (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020). Επεξηγούμε τα ακόλουθα :

 1. Οποιεσδήποτε μεταβολές σχετικά με :
  a. Τροποποίηση της ώρας ή λήξης του ωραρίου,
  b. Αλλαγή της τυχόν ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδος,
  c. Αλλαγής ημερησίας βάρδιας λόγω απρόβλεπτων συνθηκών,
  d. Οποιαδήποτε μεταβολή του χρόνου προσέλευσης στην εργασία,
  e. Καθώς και οποιαδήποτε υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση,
  Θα υποβληθούν με δήλωση ωραρίου συγκεντρωτικά και απογραφικά στο 1ο δεκαημερο του Απριλίου.
 2. Λοιπές εργασίες, ήτοι :
  a. Προσλήψεις,
  b. Οικειοθελείς αποχωρήσεις,
  c. Καταγγελίες συμβάσεων,
  Θα ενημερώνεται το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κανονικά συμφωνά με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Προτείνεται η εξ’ αποστάσεως εργασία, όπου αυτό είναι εφικτό λόγω διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Η εξ’ αποστάσεως εργασία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας του εργαζόμενου όπως αυτά περιγράφονται στην ατομική σύμβαση εργασίας.
 4. Η Άδεια ειδικού σκοπού συνιστά ειδικό μετρό που αποβλέπει στη διευκόλυνση εργαζόμενων γονέων του ιδιωτικού τομέα για τη φροντίδα των παιδιών τους, κατά το διάστημα που τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστές. Η Άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί δικαίωμα του εργαζόμενου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της και ο εργοδότης οφείλει να την εγκρίνει.

i. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς παιδιών, εφόσον τα παιδιά :
a. Είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
b. Φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο),
c. Φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών,
d. Τα παιδιά είναι άτομα με αναπηρία και είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, για άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας τους.

ii. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Το δικαίωμα της άδειας ειδικού σκοπού ισχύει και για τους δυο γονείς, εφόσον εργάζονται είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Τη λαμβάνει ο ένας εκ των δυο ή συνδυαστικά, εκτός των περιπτώσεων που ο ένας δεν εργάζεται ή είναι διαζευγμένος ή μονογονέας. Η χορήγηση ισχύει από 11/3/2020 μέχρι 10/4/2020 και για όσο ισχύει η εφαρμογή των έκτακτων και προσωρινών μέτρων. Έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστο τριών ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μιας ημέρας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά όσο χρειαστεί.
Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τρόπο ώστε και τα δυο μέρη, εργαζόμενοι και εργοδότες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορονοϊου, στο πλαίσιο πάντα της καλής πίστης και της αλληλέγγυας συνευθύνης.

5. Τέλος σε περίπτωση κρούσματος ο εργοδότης υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή του εργαζόμενου από τα εργασιακά του καθήκοντα άμεσα, από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός. Κατά το διάστημα που ο εργαζόμενος παραμείνει στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του, εκτός και αν η επιχείρηση έχει αναστείλει τη δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής, π.χ. γυμναστηρία, εστιατόρια, bar, χώροι ψυχαγωγίας.

Με εκτίμηση,
Πατήρης Κωνσταντίνος

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner