Δράσεις για ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών συζήτησαν Σπανού – Ζαγορίτης

Την ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση προμηθευτών και καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών συζήτησε η διευθύντρια του τομέα καταναλωτών της γενικής διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δέσποινα Σπανού, με τον Συνήγορο του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ανεξάρτητης αρχής και συμμετείχε και η αναπληρώτρια Συνήγορος και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, Αθηνά Κοντογιάννη.

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η πορεία της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 15/2/2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην πραγματοποίηση αγορών, εγχώριων και διασυνοριακών, μέσω διαδικτύου.

Η ηλεκτρονική επίλυση προωθείται με επιτυχία από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, που είναι το σημείο επαφής στην Ελλάδα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι αναφορές των καταναλωτών που έχουν υποβληθεί, έχουν οδηγήσει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε φιλική ηλεκτρονική επίλυση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ζαγορίτης, ενημέρωσε την κυρία Σπανού για την κατάρτιση του σχεδίου του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, που πρότεινε η ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.

Η κυρία Σπανού ανέφερε ότι περιλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, ιδίως προς την κατεύθυνση της επαρκέστερης προσυμβατικής ενημέρωσης των καταναλωτών, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, η κ. Κοντογιάννη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης καλών επιχειρηματικών πρακτικών και απονομής σήματος εμπιστοσύνης σε προμηθευτές του τομέα τουρισμού που υπάγονται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, το οποίο απορρέει από το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με το υπουργείο Τουρισμού, καθώς και για τις δράσεις ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, που έχουν πραγματοποιηθεί, τόσο στον τομέα των επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, όσο και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και του περιορισμού χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Πηγή : In.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner