Εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας

Τέλος στις «διαμάχες» μεταξύ των ιδιοκτητών πολυκατοικιών βάζει το άρθρο 39 του ν. 4447/2016 και πλέον επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτόνομων μονάδων θέρμανσης σε πολυκατοικίες χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 39 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
“Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.»”

Η ως άνω διάταξη ισχύει από 23-12-2016.

Την τροπολογία 834/77 κατέθεσε η βουλευτής Αφροδίτη Θεοπεφτάτου:

Απόσπασμα από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας:

“…….
Θα ήθελα να αναφερθώ, επίσης, και σε δύο τροπολογίες που έχω καταθέσει και νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο του Σώματος:
Το ένα είναι ένα γνωστό θέμα, η διευκόλυνση εγκατάστασης συστημάτων και ανεξάρτητων μονάδων, που προάγουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και περιορίζουν την ενεργειακή φτώχεια. Αυτή η ρύθμιση, νομίζω, χρειάζεται στον ν.4342/2015 για τοποθέτηση ρυθμιστικών ή μετρητικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης. Έχουμε πάρα πολλά ακίνητα που δεν θερμαίνονται επαρκώς, μειώνεται η ενεργειακή απόδοση του συνόλου. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα -και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να μπορεί αυτόνομα ένα ακίνητο να επιλέξει τον τρόπο που θα θερμανθεί.
…….”

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner