Εμπλοκή στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Εμπλοκή φαίνεται να έχει σημειωθεί στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αδυνατεί να εφαρμόσει τη ρύθμιση, καθώς οι ΔΟΥ και οι λοιπές υπηρεσίες της δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση των εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και άλλων φόρων που έχουν ήδη σπεύσει να υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ο λόγος για τον οποίο έχει «κολλήσει» η διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης είναι το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη διατεθεί στις ΔΟΥ το λογισμικό για τον υπολογισμό των φόρων και των προσαυξήσεων που πρέπει να πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι ζητούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων τις οποίες αυτοί προσήλθαν για να υποβάλουν.

Ήδη πολλοί φορολογούμενοι έχουν προσέλθει στις αρμόδιες ΔΟΥ για να υποβάλουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών που απαιτούνται βάσει του ν. 4446/2016 για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης των χρήσεων 2000-2016 και να πληρώσουν τα ποσά των κύριων και των πρόσθετων φόρων που προβλέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και άλλων κατηγοριών φορολογούμενοι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, εμφανιζόμενοι στις γνωστές λίστες μεγαλοκαταθετών («65 CD», Λαγκάρντ, Μπόργιανς κ.λπ.). Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών εξ αυτών είναι ότι έχουν ήδη επιλεγεί για φορολογικό έλεγχο από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες (Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, ΔΟΥ κ.λπ.), αλλά τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η ρύθμιση των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 ο έλεγχος δεν είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν είχε εκδοθεί πράξη οριστικού προσδιορισμού των οφειλόμενων φόρων.

Οι φορολογούμενοι αυτοί διαπίστωσαν ότι τα κίνητρα υπαγωγής στη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι γι’ αυτούς πολύ ελκυστικά, καθώς οι διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 προβλέπουν σημαντικό «κούρεμα» στους πρόσθετους φόρους που θα πλήρωναν, αν υπόκειντο κανονικά σε φορολογικό έλεγχο.

Οι πρόσθετοι φόροι που υπό κανονικές συνθήκες (διενέργεια και ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου) θα έφθαναν μέχρι και το 120% της οφειλής του κυρίως φόρου, λόγω καθυστέρησης καταβολής του, περιορίζονται με τη ρύθμιση σε επίπεδα κυμαινόμενα από 8% έως και 38%!

Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 προβλέπουν και απαλλαγές από πρόστιμα για πλαστά και εικονικά τιμολόγια, άρση των διασφαλιστικών μέτρων δέσμευσης των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων και απαλλαγή από την άσκηση ποινικών διώξεων και την επιβολή ποινών φυλάκισης ή κάθειρξης.

Πηγή :Newsroom ΔΟΛ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner